Medisoft

Difuzija / Transfer faktor

PULMOLOGIJA Difuzija / Transfer faktor Plućna difuzija podrazumeva razmenu gasova kroz alveokapilarnu membranu. Ispitivanjem plućne difuzije stiču se informacije o stanju alveokapilarne membrane. Cilj testa jeste da se izmeri efikasnost „prenosa” (difuzije) kiseonika i ugljen dioksida između pluća (alveola) i krvi. DLCO je koristan dijagnostički test u određivanju određenih plućnih bolesti. DLCO se obično radi uz […]

Difuzija / Transfer faktor Read More »

vezbe disanja l

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju Respiratorna pomagala  Respi IN-OUT, Respiprogram i  Respivol namenjena su za respiratornu rehabilitaciju.  Pacijenti koji su duže vreme bili na veštačkoj ventilaciji, zbog prirode bolesti primorani su na dugotrajno ležanje ili se slabije kreću suočavaju se sa situacijom oslabljenih inspiratornih mišića a to se dešava kao posledica njihovog nekorišćenja. Takvi pacijenti

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju Read More »