Medisoft

Medisoft

Kompanija Medisoft je osnovana 1977. od strane gospodiena Guy Martinot.Početni zadaci kompanije bili su da prilagodi softverska rešenja dva velika proizvođača Gould i Morgan jezičkim potrebama belgijskog tržišta.Prvi medicinski uređaj lansiran je na tržište 1981. godine i od tada Medisoft kontinuirano razvijaja nove proizvode kako bi zadovoljili potrebe korisnika www.medisoft.be

Medisoft

{loadposition medisoft}     Kompanija Medisoft je osnovana 1977. od strane gospodiena Guy Martinot.Početni zadaci kompanije bili su da prilagodi softverska rešenja dva velika proizvođača Gould i Morgan jezičkim potrebama belgijskog tržišta. Prvi medicinski uređaj lansiran je na tržište 1981. godine i od tada Medisoft kontinuirano razvijaja nove proizvode kako bi zadovoljili potrebe korisnika www.medisoft.be

Difuzija / Transfer faktor

PULMOLOGIJA Difuzija / Transfer faktor Plućna difuzija podrazumeva razmenu gasova kroz alveokapilarnu membranu. Ispitivanjem plućne difuzije stiču se informacije o stanju alveokapilarne membrane. Cilj testa jeste da se izmeri efikasnost „prenosa” (difuzije) kiseonika i ugljen dioksida između pluća (alveola) i krvi. DLCO je koristan dijagnostički test u određivanju određenih plućnih bolesti. DLCO se obično radi uz …

Difuzija / Transfer faktor Read More »

vezbe disanja l

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju Respiratorna pomagala  Respi IN-OUT, Respiprogram i  Respivol namenjena su za respiratornu rehabilitaciju.  Pacijenti koji su duže vreme bili na veštačkoj ventilaciji, zbog prirode bolesti primorani su na dugotrajno ležanje ili se slabije kreću suočavaju se sa situacijom oslabljenih inspiratornih mišića a to se dešava kao posledica njihovog nekorišćenja. Takvi pacijenti …

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju Read More »