Adtec SteriPlas

DERMATOLOGIJA

Adtec SteriPlas

Kontrolisana neutralna plazma za uspešno tretiranje rana.

Pozitivno utiče na zarastanje rana fizičkim uništenjem svih mikroorganizame, uključujućii gljivične, virusne, kvasne i bakterijske superinfekcije Gram-pozitivne i Gram-negativne.
 
 

Šta je plazma?

Adtec SteriPlas sonda kojom se sprovodi tretman sadrži patentiranu jonizacionu komoru kojom bombarduje argon gas sa elektronima koje emituje sa više toplih električnih vlakana. Dobijeni plazma joni ubrzavaju se unutar zatvorene električne mreže za generisanje širokog, jedinstvenog polja koje omogućava tretiranje većih površina.

Za razliku od plazme na bazi vazduha koja varira u temperaturi, pritisku i lokaciji, neutralna Argon plazma je dosledan i kontrolisan energičan gas, sa predvidljivim aktivnim agensima i sastojcima koji uključuju reaktivni kiseonik i vrste azota, OH radikale, jone, elektrone, fotone i UV svetlo koji obezbeđuju reproduktiibilne terapijske efekte.


Dokazana plazma.

Razvijena u saradnji sa Max-Planck institutom u Nemačkoj, Adtec tehnologija Plazme je dokazana u kliničkim ispitivanjima sa preko 3.500 tretmana na pacijentima sa dijabetesnim stopalom, hroničnim i akutnim ranama.

Efekat dvominutnog tretmana Adtec SteriPlas na mikroorganizme:

 

Klinički slučajevi:

Herpes Zoster

Hronična rana

Teška hronična rana

Infekcija

Aktinična keratoza

Ključne prednosti Adtec SteriPlas:

 • Nema neželjenih efekata.
 • Pokriva površinu od 12 cm2.
 • Tretman traje 2 min.
 • Potencijal za ubrzanje zarastanje rana.
 • Efikasna protiv bakterija koje su razvile biofilm.
 • Do 99.999999% smenjenje bakterijskog opterećenja nezavisno od tipa bakterije ili njene otpornosti na antibiotike. 1,2.
 • 50 % efikanije od antibiotika.
 • 63 % smanjuje površinu rane.
 • 53,5% smanjuje dubinu rane. 3.
 • 44,9% smanjuje nivo bola. 3.
 • Troškovi lečenja su neuporedivo manji u poređenju sa dosadašnjim tehnikama tretiranja rana. 

Reference: 1) Heinlin et al, JEADV 2010, 2) Isbary, BJD 2012 167, 404-110, 3) Jockenhöfer, EWMA 2018