Tango M2 stres BP monitor

MEDICINA SPORTA

Tango M2 stres BP monitor

 Automatsko praćenje krvnog pritiska tokom stres testa.

Tango M2 je posebno dizajniran da prevaziđe šum, pokrete i fizičke poteškoće povezane sa testiranjima u specifičnim uslovima. 
Ovaj monitor je namenjen za korišćenje od strane kardiologa u laboratorijama za stres testiranja, bilo da se za test koristi traka za trčanje, ergometar ili se radi o farmakološkom stres testu.
Tango M2 pouzdano prati krvni pritisak omogućujući vama da se fokusirate na svog pacijenta.

SunTech kao vlasnik DKA algoritma pruža izuzetne mogućnosti u teškim uslovima testiranja.
Uz dodatnu podršku Oscilometrijskog moda sada možete postaviti osnovni krvni pritisak pre izlaganja pacijenta stres testu bez povezivanja na EKG.

Tango M2 dolazi sa patentiranom Orbita – k ™ manžetnom ( dostupna u 4 različite veličine ), koja je specijalno dizajnirana za testiranje u opterećenju .

Dodajte i SpO2 modul kako bi Vaš stres EKG sistem bio kompletan.

Kad vam je neophodan pouzdan automatski monitor krvng pritiska, SunTech Medical vas neće izneveriti.