Ergospirometrija CPET

PULMOLOGIJA

Ergospirometrija CPET

Medisoft CPX-PFC

Medisoft CPX-PFC multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje.

Radna stanica poseduje dva monitora:
– praćenje gasne razmene,
– praćanje EKG-a.

Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om. Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti. Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja.

Medisoft CPX-PFC multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje.

Radna stanica poseduje dva monitora:
– praćenje gasne razmene,
– praćanje EKG-a.

Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om. Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti. Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja.

MGC Ultima Cardio2

Cardio2 (CPET) multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje.

Radna stanica poseduje dva monitora:

  • praćenje gasne razmene
  • praćanje EKG-a.

Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om.
Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti.

Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja.