vezbe disanja l

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju

PULMOLOGIJA

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju

Respiratorna pomagala  Respi IN-OUT, Respiprogram i  Respivol namenjena su za respiratornu rehabilitaciju. 

Pacijenti koji su duže vreme bili na veštačkoj ventilaciji, zbog prirode bolesti primorani su na dugotrajno ležanje ili se slabije kreću suočavaju se sa situacijom oslabljenih inspiratornih mišića a to se dešava kao posledica njihovog nekorišćenja. Takvi pacijenti plitko i otežano dišu, brzo se zamaraju i trošo više energije. Cilj vežbanja pomoću respiratornih pomogala jeste da se spreči urušavanje funkcije pluća, da se ojača respiratorna muskulatura i da disajni putevi ostanu čisti. Trening inspiratornih mišića pokazuje povećan funkcionalni kapacitet i smanjenu dispneju kod pacijenata sa HOBP i srčanom insuficijencijom. Respiratorna pomagala motivišu pacijenta povratnim vizuelnim informacijama kroz koje pacijent vidi koliko efikasno je izveo vežbu i koliko je napredovao.

RESPIVOL  je volumetrijsko medicinsko sredstvo za vežbe disanja kod pacijenata s respiratornim poteškoćama. 

Koristi se kako bi se podstakao maksimalan i dugotrajan udah kod pacijenata s respiratornim poteškoćama i time povećao kapacitet pluća.  Respivol medicinsko sredstvo pomaže jačanju respiratornih mišića a time i vraćanju normalne respiratorne funkcije. Trening inspiratornih mišića pokazuje povećan funkcionalni kapacitet i smanjenu dispneju kod pacijenata sa HOBP. 
Respivol je medicinsko sredstvo za respiratornu rehabilitaciju koje pomaže pacijentima: 
 
 – kojima je potreban trening respiratornih mišića zbog disfunkcije;
 – koji predisponiraju na respiratornu insuficijenciju kao HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća), 
 – u smanjenje rizika od pojave upale pluća kod pacijenata koji dugo leže;
 – u sprečavanju kolapsa pluća, atelektaze pluća;  
 – u smanjenju posoperativnih komplikacija i vraćanju normalne respiratorne funkcije.

M.P. CENA: 4.000,00 RSD

Respi IN-OUT je medicinsko sredstvo za respiratornu rehabilitaciju kroz koje pacijent diše.

Duboko disanje pomaže poboljšanju ventilacije, jačanju inspiratornih mišića i može olakšati uklanjanje sluzi iz disajnih puteva.  Dugotrajnim ekspirijumom (izdahom) pod opterećenjem povećava se pritisak u plućima i dolazi da lakšeg prelaska kiseonika u krvotok.

Respi IN-OUT poseduhe numeričku skalu na kojoj se jasno može videti ukupna količina vazduha koju pacijent udiše. Takođe prilikom ekspirijuma (izdaha) na numeričkoj skali se jasno vidi i pritisak koji se postiže.
Respi IN-OUT ima mogućnost promene opterećenja, kada pacijent savlada početno opterećenje, koje je i najmanje, promenom membrane menja se otpor i pacijent prelazi na naredni nivo opterećenja.
 

Respi IN-OUT  je respiratorno pomagalo za pulmološku rehabilitaciju koje pomaže pacijentu:

 – kod vežbi disanja i jačanja respiratorne muskulature;

 – kako bi se vežbanjem poboljšao kapacitet pluća;
 – posle operacije pluća i vraćanja normalne respiratorne funkcije;
 – u pripremi za kardiohiruršku intervenciju i oporavak nakon intervencije; 

 – kako bi se umanjio rizik od pojave upale pluća kod pacijenata koji dugo leže;
 – tokom rehabilitacije nakon teške upale pluća;
 – tokom rehabilitacije nakon lečenja od Korona virusa (COVID 19), 
 – tokom odvikavanja od veštačke ventilacije.
 – pacijentima koji predisponiraju na respiratornu insuficijenciju kao HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća)

M.P. CENA: 4.000,00 RSD

RESPIPROGRAM je respiratorno pomagalo za vežbanje dubokog udaha, pulmološku rehabilitaciju.

Duboko disanje pomaže poboljšanju ventilacije, jačanju inspiratornih mišića i može olakšati uklanjanje sluzi iz disajnih puteva.

Sadrži tri providne komore od kojih svaka prikazuje protok u sekundi: 600, 900 i 1200 cc.

Respiprogram je medicinsko sredstvo za respiratornu rehabilitaciju koje pomaže pacijentu:

– kod vežbi disanja i jačanja respiratorne muskulature;

 – kako bi se vežbanjem poboljšao kapacitet pluća; 
 – posle operacije pluća i vraćanja normalne respiratorne funkcije; 
 – u pripremi za kardiohiruršku intervenciju i oporavak nakon intervencije; 
 – smanjenje rizika od pojave upale pluća kod pacijenata koji dugo leže;
 – tokom rehabilitacije nakon teške upale pluća;
 – tokom rehabilitacije nakon lečenja od Korona virusa (COVID 19),

 – tokom odvikavanja od veštačke ventilacije.
 – pacijentima koji predisponiraju na respiratornu insuficijenciju kao HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća)

 

M.P. CENA: 3.000,00 RSD

Reference:  

 – A breath of fresh air: The role of incentive spirometry in the treatment of COVID-19
Hannah Seyllera, Michael Gottlieb and Joseph Collac
-Efficacy of Incentive Spirometer in Increasing Maximum Inspiratory Volume in an Out-Patient Setting
Harjyot Toor , Samir Kashyap, Anson Yau, Mishel Simoni, Saman Farr, Paras Savla, Robert Kounang, Dan E Miulli
 – Preoperative incentive spirometry for preventing postoperative pulmonary complications in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: a prospective, randomized controlled trial
Essa M Sweity, Aidah A Alkaissi, Wafiq Othman, Ahmad Salahat
– Incentive Spirometer and Inspiratory Muscle Training
Franklin E, Anjum F.

Više informacija možete dobiti na telefona 060 40 40 028 ili e-mail info@borf.biz

PULMOLOGIJA

PULMOLOGIJA

Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitaciju

Respiratorna pomagala  Respi IN-OUT, Respiprogram i  Respivol namenjena su za respiratornu rehabilitaciju.