TMG 100 tenziomigrafija reh

REHABILITACIJA

TENZIOMIOGRAFIJA

TMG 100 tenziomiografija. Ono što je EKG za srce to je  TMG za mišiće.

Ono što je EKG za srce to je  TMG za mišiće. Tenziomiografija ili skraćeno TMG metoda je otkrivena u kasnim osamdesetim i od tada se usavršavala kroz mnoge prototipove i razvila se do faze u kojoj je bila moguća komercijalna primena. Iako je isprva bila namenjena za primenu u medicini, TMG metoda je 1996 uvedena i u sport. 

TMG merenje sastoji se od četiri jednostavna koraka:

1. Poseban senzor se postavlja na mišić koji želimo da testiramo – senzor je dizajniran tako da registruje mišićne  kontrakcije.
2. Kontrakcije mišića su veštački izazvane elektro stimulatorom.
3. Kontrakcija mišića pod izometrijskim uslovima dovodi do izvijanja mišića gde dolazi do radijalnog pomeranja senzorskog klipa. Radijalno pomeranje se beleži kao funkcija proteklog vremena.
4. Senzor je povezan na kompjuter gde posebno projektovan softver iscrtava radijalna pomeranja senzorskog klipa u vremenu.


TMG nudi širok spektar informacija koje će zadovoljiti i najzahtevnije potrebe u optimizaciji treninga. Ne samo da će vas podržati sa podacima o stanju mišića, TMG će Vam pomoći i u sledećim oblastima:

  • Razvoj brzine.
  • Optimizacija sportskog treninga.
  • Proces selekcije.
  • Index umora.
  • Prevencija i otkrivanje povreda.
  • Optimizacija procesa rehabilitacije.