Impulsna oscilometrija

PULMOLOGIJA

Impulsna oscilometrija

Resmon PRO FULL FOT (IOS)

Impulsna oscilometrija je nov metod u medicini i pulmologiji. To je neinvazivna metoda za merenje mehaničkih karakteristika pluća i disajnih puteva.

Resmon PRO je samostalan uređaj koji koristi FOT tehnologiju i namenjen je za neinvazivnu procenu i određivanje stepena progresije plućne opstruktivne bolesti.

Pogodan je za rad sa pacijentima starijim od 4 godine i sa  teškim pulmološkim pacijentima.Potrebna je minimalna saradnja pacijetna kao bi se utvrdilo stanje disajnih puteva i pluća.U kombinacije sa FeNO+ analizatorom idealan je za lečenje najmlađih pacijenata obolelih od astme.

Prednosti:

  • Jednostavno korišćenje ekrana osetljivog na dodir.
  • Automatsko odbacivanje loših, ne-fizioloških udisanja u realnom vremenu kao što su gutanja, zatvaranje glasnica itd.
  • Prikaz u realnom vremenu – otpor dah po dah, induktivni otpor i disajni volumen.
  • Tri merna režima: jednofrekventni 5-6-8-10 Hz , više frekvencija 5-11-19 Hz, i pseudo nasumični šum (PSRN) 5-37 Hz.
  • Ekskluzivno “10 prihvaćenih udisaja” režim za optimalnu udobnost pacijenta, sa novom automatskom ” kraj testa ” funkcijom.
  • Prikladna veličina, ne zahteva računar, a sistem je mobilan.
  • Prvi FOT sistem prilagođen ERS/ATS standardima.