Zatvaranje sternuma

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA

ZATVARANJE STERNUMA

Delimična ili potpuna sternotomija se radi da bi se dobio pristup organima medijastinuma i izvršile operacije na otvorenom srcu, transplantacije vena koronarnih arterija i transplantacija srca.

Delimična ili potpuna sternotomija se radi da bi se dobio pristup organima medijastinuma i izvršile operacije na otvorenom srcu, transplantacije vena koronarnih arterija i transplantacija srca. Totalna sternotomija označava uzdužni rez od manubrijuma do ksifoida.
Nakon sternotomije uzdužne ose sternalnih  polovina se poravnavaju jedna sa drugom i fiksiraju. 
U tu svrhu je dizajniran STRATOS sternum klips koji obezbeđuje stabilnu i funkcionalno efikasnu stabilizaciju grudne kosti. Centralni deo koji je u obliku rombova obezbeđuje podjednako prenošenje sila. Segmenti sternum klipsa hvataju grudnu kost tako što se pozicioniraju u međurebarne prostore. Njegova upotreba omogućava brzu mobilizaciju pacijenta bez ograničavanja pokreta grudnog koša. 
Sledeće indikacije su klinički potvrđene:
 • Hirurška stabilizacija nakon osteotomije grudne kosti
 • Stanja hroničnog bola u vezi sa nepotpunom osifikacijom nakon osteotomije grudne kosti.
Zatvaranje se mora obaviti sa najmanje 5 segmenata klipsa, npr. jednog trostrukog i jednog  dvostrukog  STRATOS klipsa za grudnu kost od titanijuma.

Prednosti STRATOS sternum klipsa:
 • Sigurno, funkcionalno stabilno zatvaranje grudne kosti
 • Sprečava aksijalno i horizontalno pomeranje delova grudne kosti
 • Nema oštećenja kroz perforaciju
 • Proizvodi se u S, M i L širini i njihovim kombinacijama
 • Trodimenzionalno prilagođavanje anatomiji grudne kosti
 • CT / MR snimanje bez smetnji
Mobinost pacijenta:
 • Pacijent je pokretljiv odmah nakon operacije
 • Ublažavanje bolova kroz funkcionalno stabilnu fiksaciju
 • Nema ograničenja disanja zbog bolova
 • Brza mobilizacija pacijenta bez ograničenja kretanja
 • Smanjenje postoperativne infekcije rane