SenTec monitor

NEONATOLOGIJA

CO2/02/SpO2 TRANSKUTANI MONITOR

SenTec monitor.

SenTec-ov digitalni sistem za transkutano praćenje (SDMS) ima mogućnost da u realnom vremenu, kontinuirano i neinvazivno (transkutano) prati parcijalni pritisak ugljen dioksida (tcPCO2), parcijalni pritisak kiseonika (tcPO2) i pulsnu oksimetriju (SpO2) u praktično svakom kliničkom okruženju.

Sen Tec-ova precizna tcPCO2tcPO2 i SpO2 tehnologija merenja:

 • Prevazilazi nedostatke konvencionalnog praćenja ventilacije.
 • Nedvosmisleno ukazuje na hipo i hiperventilaciju, čak i u slučajevima terapije kiseonikom.
 • Kontinuirano prati tcPCO2tcPO2 i SpO2.

SDMS karakteristike:

 • Sveobuhvatan prikaz podataka sa trendovima
 • Lako i prenosiv
 • Omogućeno višestruko povezivanje
 • Brza konfiguracija (do 4 profila)
 • V-Sign™ Senzor
 • Senzor meri tcPCO2/SpO2 ili tcPCO2/tcPO2/SpO2
 • Dizajniran za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata
 • V-STATS™ / V-CareNeT™ Sistem
 • Daljinsko praćenje i preuzimanje podataka o trendovima / Softver za analizu za SenTec Digitalne Monito