Monark Sport

MEDICINA SPORTA

Monark Sport

Monark sport i medicina

Kada izaberete Monarka, birate znanje i kontrolu.
Monark ergometri su dizajnirani kao instrumenti za testiranje i obuku za performanse i razvoj zdravlja.

Monark ergometri su zasnovani na istom principu kao i jedinstveni sistem klatna koji potiče iz GIH (Švedske škole za sport i zdravstvene nauke) i Karolinske (jedan od vodećih svetskih medicinskih univerziteta), ali sa novom i poboljšanom tehnologijom. Garancija za tačne i pouzdane rezultate tokom vremena. Tokom godina, sistem se razvijao i unapređivao kako bi se uklopio u današnji digitalni svet, ali uvek sa mogućnošću samokontrole.