Difuzija / Transfer faktor

PULMOLOGIJA

Difuzija / Transfer faktor

Plućna difuzija podrazumeva razmenu gasova kroz alveokapilarnu membranu. Ispitivanjem plućne difuzije stiču se informacije o stanju alveokapilarne membrane.

Cilj testa jeste da se izmeri efikasnost „prenosa” (difuzije) kiseonika i ugljen dioksida između pluća (alveola) i krvi. DLCO je koristan dijagnostički test u određivanju određenih plućnih bolesti. DLCO se obično radi uz spirometriju.
Za merenje se koristi posebna smeša gasova koju pacijent udahne nakon čega se zadržava dah 10 sekundi. Zatim se meri količina smeše gasova koje je pacijent uzeo kod udisaja te koliko je vratio pri izdisaju.  

Cilj testa jeste da se izmeri efikasnost „prenosa” (difuzije) kiseonika i ugljen dioksida između pluća (alveola) i krvi. DLCO je koristan dijagnostički test u određivanju određenih plućnih bolesti. DLCO se obično radi uz spirometriju.
Za merenje se koristi posebna smeša gasova koju pacijent udahne nakon čega se zadržava dah 10 sekundi. Zatim se meri količina smeše gasova koje je pacijent uzeo kod udisaja te koliko je vratio pri izdisaju.