Bicikl ergometri pul

PULMOLOGIJA

Bicikl ergometri

Corival CPET ergometar, Corival Pediatric ergometar, Corival Recumbent ergometar

 

Bicikli ergometri imaju mogućnost  podešavanja nivoa opterećenja, moguća je nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska, zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa

Corival CPET ergometar

Karakteristike:

 • Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki.
 • USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima.
 • Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg.
 • Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 105x46x114 cm.
Corival Pediatric ergometar
 

Karakteristike:

 • Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki.
 • Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska.
 • Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 95 kg.
 • Težina: 33 kg; maksimalne dimenzije: 93x66x93 cm.

Corival Recumbent ergometar

Karakteristike:

 • Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sjdišta i nagiba ručki.
 • Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska.
 • Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 250 kg.
 • Težina: 80 kg; maksimalne dimenzije: 177x76x112 cm.