Indirektni kalorimetar i klinička ishrana

DIJABETES

INDIREKTNI KALORIMETAR

Klinička ishrana je od centralne važnosti za za ozdravljenje pacijenta. Cilj kliničke ishrane je da se održi ili poboljša nutritivni status izbegavanjem i lečenjem neuhranjenosti, održavanjem telesne mase, kao i da sprečiti nedostatak makro i mikro nutrijenata.

Klinička ishrana je od centralne važnosti za za ozdravljenje pacijenta. Cilj kliničke ishrane je da se održi ili poboljša nutritivni status izbegavanjem i lečenjem neuhranjenosti, održavanjem telesne mase, kao i da sprečiti nedostatak makro i mikro nutrijenata. Klinička ishrana se može obezbediti oralno (o ralni nutritivni suplementi), preko cevi za hranjenje (enteralna ishrana) ili kada se digestivni trakt ne može koristiti, preko intravenskog katetera (parenteralna ishrana). Konačni tip kliničke ishrane u velikoj meri zavisi od stanja pacijenta, bolesti i potreba. Kako bi utvrdili objektivne potrebe pacijenta neophodno je uraditi merenje kalorijske potrošnje. Kalorijsku potrošnju pacijenta možemo utvrditi merenjem gasne razmene pomoću indirektnog kalorimetra CCM Express.

CCM Express

Indirektni kalorimetar i metabolički analizator.

CCM Ekspres donosi naprednu tehnologiju za indirektnu kalorimetriju. Merenje kalorijske potrošnje može se sprovesti u najkomplikovanijim uslovima. 

Ugrađen računar sa ekranom osetljivim na dodir, brz odziv O2 i CO2 senzora i analiza dah po dah omogućavaju da CCM Express meri tačno kalorisjku potrošnju.

Područje primene:

 • Jedinice intezivne nege.
 • Nutricija, plan ishrane.
 • Klinička ishrana.
 • Sport.
 • Istraživanje.

Karakteristike

 •  Intuitivno, grafičko rešenje u boji.
 •  Mogućnost merenja kalorijske potrošnje kod intubiranih pacijenata.
 •  Dobijanje podataka o metabolizmu u stanju mirovanja odmah.
 •  Kompaktan dizajn.
 •  Lako upravljanje bazom podataka.
 •  Izveštaji o kalibraciji spremni za štampu.
 •  Mnogobrojne forme izveštaja.
 •  DirectConnect veza sa pacijentom. 

CCM Express

Indirektni kalorimetar i metabolički analizator.

CCM Ekspres donosi naprednu tehnologiju za indirektnu kalorimetriju. Merenje kalorijske potrošnje može se sprovesti u najkomplikovanijim uslovima. 

Ugrađen računar sa ekranom osetljivim na dodir, brz odziv O2 i CO2 senzora i analiza dah po dah omogućavaju da CCM Express meri tačno kalorisjku potrošnju.

Područje primene:

 • Jedinice intezivne nege.
 • Nutricija, plan ishrane.
 • Klinička ishrana.
 • Sport.
 • Istraživanje.

Karakteristike

 •  Intuitivno, grafičko rešenje u boji.
 •  Mogućnost merenja kalorijske potrošnje kod intubiranih pacijenata.
 •  Dobijanje podataka o metabolizmu u stanju mirovanja odmah.
 •  Kompaktan dizajn.
 •  Lako upravljanje bazom podataka.
 •  Izveštaji o kalibraciji spremni za štampu.
 •  Mnogobrojne forme izveštaja.
 •  DirectConnect veza sa pacijentom. 

Ultima CCM

Indirektni kalorimetar i metabolički analizator.
Revolucionarni Ultima CCM obezbeđuje brz i jednostavan pristup pacijentu i jednostavno merenje kroz direknu vezu sa pacijentom. Sistem ima sposobnost da se izračuna REE  samo na osnovu izmerene emisije CO2 , što Vam omogućava da se utvrdi REE na bilo kom nivou FiO2. Ultima serija ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja.

Područje primene:

 • Jedinice intezivne nege.
 • Nutricija, plan ishrane.
 • Klinička ishrana.
 • Sport.
 • Istraživanje.