FeNo+

PULMOLOGIJA

FeNO + analizator

FeNO +, služi za merenje koncentracije azot-oksida (NO) u izdahnutom vazduhu.
Analizator koristi  elektrohemijsku tehnologiju, koristi se za otkrivanje i upravljanje astmom.

Uređaj je predviđen za FeNO testiranje, merenje azot monokisida (NO) u izdahnutom vazduhu uobičajenim postupkom prema ATS/ERS smernicama. 
FeNO+ kompaktan uređaj, idealan za upotrebu u klinikama, zdravstvenim centrima i bolnicama.

Zahvaljujući FeNO + analizatoru možete :

  • lako i brzo dijagnostikovati alergijske bolesti disajnog sistema koje su uzrok astme,
  • koristiti neinvazivni rutinski pregledi bolesnika s astmom radi praćenja upale,
  • odrediti potrebu za protivupalnim lekovima (kortikosteroidima) i korigovati doze,
  • predvideti i sprečiti napade astme – intenziviranjem lečenja – jer povećanje koncentracije NO prethodi pogoršanju bolesti (i ako su vrednosti funkcije pluća [FEV1] još uvek ispravne kod klasične spirometrije),
  • razmisliti o smanjenju protivupalnog lečenja – uz dobru kliničku kontrolu bolesti kada su vrednosti NO niske. 

Vrste merenja:

Bronhialno merenje NO – protok 50ml/s     
Alveolno merenja – protok 100,150  i 350 ml/s

Opciono: nalazno merenje  –  protok 350 ml/s
Opciono: integrisan spirometar