Respiratorna pomagala za respiratornu rehabilitacijuRespiratorna pomagala  Respi IN-OUT, Respiprogram i  Respivol namenjena su za respiratornu rehabilitaciju. 

Pacijenti koji su duže vreme bili na veštačkoj ventilaciji, zbog prirode bolesti primorani su na dugotrajno ležanje ili se slabije kreću suočavaju se sa situacijom oslabljenih inspiratornih mišića a to se dešava kao posledica njihovog nekorišćenja. Takvi pacijenti plitko i otežano dišu, brzo se zamaraju i troše više energije. Cilj vežbanja pomoću respiratornih pomogala jeste da se spreči urušavanje funkcije pluća, da se ojača respiratorna muskulatura i da disajni putevi ostanu čisti. Trening inspiratornih mišića pokazuje povećan funkcionalni kapacitet i smanjenu dispneju kod pacijenata sa HOBP i srčanom insuficijencijom. Respiratorna pomagala motivišu pacijenta povratnim vizuelnim informacijama kroz koje pacijent vidi koliko efikasno je izveo vežbu i koliko je napredovao.

vezbe disanja l

RESPIVOL  je volumetrijsko medicinsko sredstvo za vežbe disanja kod pacijenata s respiratornim poteškoćama. 
Koristi se kako bi se podstakao maksimalan i dugotrajan udah kod pacijenata s respiratornim poteškoćama i time povećao kapacitet pluća.  Respivol medicinsko sredstvo pomaže jačanju respiratornih mišića a time i vraćanju normalne respiratorne funkcije. Trening inspiratornih mišića pokazuje povećan funkcionalni kapacitet i smanjenu dispneju kod pacijenata sa HOBP. 
Plucna rehabilitacija inspirijum
 
Respivol je medicinsko sredstvo za respiratornu rehabilitaciju koje pomaže pacijentima: 
 – kojima je potreban trening respiratornih mišića zbog disfunkcije;
 – koji predisponiraju na respiratornu insuficijenciju kao HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća), 
 – u smanjenje rizika od pojave upale pluća kod pacijenata koji dugo leže;
 – u sprečavanju kolapsa pluća, atelektaze pluća;  
 – u smanjenju posoperativnih komplikacija.


respivol_2500_5000_Page_2.jpg
M.P. CENA: 4.000,00 RSD

vezbe disanja l
Respi IN-OUT je medicinsko sredstvo za respiratornu rehabilitaciju kroz koje pacijent diše.
Duboko disanje pomaže poboljšanju ventilacije, jačanju inspiratornih mišića i može olakšati uklanjanje sluzi iz disajnih puteva.  Dugotrajnim ekspirijumom (izdahom) pod opterećenjem povećava se pritisak u plućima i dolazi da lakšeg prelaska kiseonika u krvotok.
Plucna rehabilitacija
Vezbe disanja adapteriRespi IN-OUT poseduhe numeričku skalu na kojoj se jasno može videti ukupna količina vazduha koju pacijent udiše. Takođe prilikom ekspirijuma (izdaha) na numeričkoj skali se jasno vidi i pritisak koji se postiže.
Respi IN-OUT ima mogućnost promene opterećenja, kada pacijent savlada početno opterećenje, koje je i najmanje, promenom membrane menja se otpor i pacijent prelazi na naredni nivo opterećenja.
 


pulmologija pneumonija opstruktivna bolest plućaRespi IN-OUT  je respiratorno pomagalo za pulmološku rehabilitaciju koje pomaže pacijentu: 
 
 – kod vežbi disanja i jačanja respiratorne muskulature;
 – kako bi se vežbanjem poboljšao kapacitet pluća;
 – posle operacije pluća i vraćanja normalne respiratorne funkcije;
 – u pripremi za kardiohiruršku intervenciju i oporavak nakon intervencije; 
 – kako bi se umanjio rizik od pojave upale pluća kod pacijenata koji dugo leže;
 – tokom rehabilitacije nakon teške upale pluća;
 – tokom rehabilitacije nakon lečenja od Korona virusa (COVID 19), 
 – tokom odvikavanja od veštačke ventilacije.
 – pacijentima koji predisponiraju na respiratornu insuficijenciju kao HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća), 

M.P. CENA: 4.000,00 RSD

vezbe disanja l
RESPIPROGRAM je respiratorno pomagalo za vežbanje dubokog udaha, pulmološku rehabilitaciju. Duboko disanje pomaže poboljšanju ventilacije, jačanju inspiratornih mišića i može olakšati uklanjanje sluzi iz disajnih puteva.

Plucna rehabilitacija inspirijum Sadrži tri providne komore od kojih svaka prikazuje protok u sekundi: 600, 900 i 1200 cc.

astma vezbanje plucne funkcije rehabilitacijaRespiprogram je medicinsko sredstvo za respiratornu rehabilitaciju koje pomaže pacijentu: 

 – kod vežbi disanja i jačanja respiratorne muskulature;
 – kako bi se vežbanjem poboljšao kapacitet pluća; 
 – posle operacije pluća i vraćanja normalne respiratorne funkcije; 
 – u pripremi za kardiohiruršku intervenciju i oporavak nakon intervencije; 
 – smanjenje rizika od pojave upale pluća kod pacijenata koji dugo leže;
 – tokom rehabilitacije nakon teške upale pluća;
 – tokom rehabilitacije nakon lečenja od Korona virusa (COVID 19),
 – tokom odvikavanja od veštačke ventilacije.
 – pacijentima koji predisponiraju na respiratornu insuficijenciju kao HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća),  

M.P. CENA: 3.000,00 RSD

vezbe disanja l
Više informacija možete dobiti na telefona 060 40 40 028 ili e-mail info@borf.biz. 
https://www.youtube.com/watch?v=DFPN_9pgCu8&t=14s
Reference:  
 – A breath of fresh air: The role of incentive spirometry in the treatment of COVID-19
Hannah Seyllera, Michael Gottlieb and Joseph Collac
-Efficacy of Incentive Spirometer in Increasing Maximum Inspiratory Volume in an Out-Patient Setting
Harjyot Toor , Samir Kashyap, Anson Yau, Mishel Simoni, Saman Farr, Paras Savla, Robert Kounang, Dan E Miulli
 – Preoperative incentive spirometry for preventing postoperative pulmonary complications in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: a prospective, randomized controlled trial
Essa M Sweity, Aidah A Alkaissi, Wafiq Othman, Ahmad Salahat
– Incentive Spirometer and Inspiratory Muscle Training
Franklin E, Anjum F.

Browse Tuts

 • Graphic Design
 • Artistic Expression
 • Illustrations
 • Design Tools and Software
 • Interior Design
 • Fashion and Photography
 • Print Production
 • Painting, Sculpting and Graphics
 • Web Development
 • Databases
 • Game Development
 • E-Commerce
 • Programming languages
 • Front End tools
 • VR & AR
 • Cameras and Lenses
 • Gear and Maintenance
 • Photography Basics
 • Digital Photography
 • Classic Photography
 • Video
 • Editing Techniques
 • Editing Tools
 • Arts and Crafts
 • Handmade Skills
 • Makeup and Fashion
 • Home Decoration
 • Pets and Pet Care
 • Cooking
 • Gardening
 • Fitness
 • Yoga Classes
 • Nutrition and Diet
 • Mediation
 • Sports
 • Mental Health
 • Audio equipment
 • Professional DAW
 • Mixing and Mastering
 • Audio and Video Editing
 • Video Gear
 • Visual Effects Software
 • Audio for Video
 • Live Recording
 • Mobile Marketing
 • Social Networks
 • SEO for Mobile
 • Small Business
 • Branding
 • Advertising
 • Affiliate Programs
 • Conversions
 • Digital and Classic Marketing
 • Spanish
 • Italian
 • French
 • German
 • Portuguese
 • Chinese
 • Russian
 • Hebrew
 • Arabic
 • Japanese
 • Small Business
 • Entrepreneurship
 • Project Management
 • Home Business
 • Human Resources
 • Real Estate
 • Finances
 • Learn Guitar
 • Learn Piano
 • Learn Violin
 • Other string Instruments
 • Learn Trumpet
 • Learn Saxophone
 • Learn Flute
 • Other Wind Instruments
 • Learn Drums
 • Learn Percussion
 • Other