Trauma grudnog koša

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA

TRAUMA

Trauma grudnog koša. Prelomi rebara i prelomi grudne kosti su česte povrede u slučaju tupih trauma grudnog koša.

Prelomi rebara i prelomi grudne kosti su česte povrede u slučaju tupih trauma grudnog koša. Nastaju kao posledica dejstva spoljašnje sile na grudni koš odnosno u slučaju saobraćajnih nezgoda, padova sa veće visine, nezgoda na radu, nezgoda u domaćinstvu, tokom sportskih aktivnosti ili usled ciljanog fizičkog nasilja. Pacijenti obično pate od jakih bolova i zbog toga svesno izbegavaju duboko udisanje, kašalj i pokrete koji pojačavaju bol. 
Hirurška stabilizacija preloma rebara i grudne kosti može smanjiti bol i ima tendenciju da ubrza mobilizaciju pacijenata.
Stabilizacija preloma obično dovodi do brzog zarastanja rebara i grudne kosti bez komplikacija, pošto titanijumske klipsevi za rebra ili sternum fiksiraju fragmente preloma u njihovom anatomskom položaju i pomažu u značajnom smanjenju bola.
 
Različite vrste preloma rebara zahtevaju različite veličine 3D klipseva za rebra: 
  • 3D klips za rebra sa 6 segmenata: za prelome koji su pod pravim uglom u odnosu na uzdužnu osu rebra.
  • 3D klips za rebra sa 9 segmenata: za  zakošene prelome.
  • 3D klips za rebra sa 13 segmenata: za usitnjene prelome, spiralne prelome, veoma kose prelome.
OPREZ: Izbegavajte skraćivanje/sečenje 3D klipseva za rebra sa više segmenata jer se na taj način remeti stabilnost implanta.
Ako ne može da se izvede da se sa obe strane preloma nađe bar dva-tri segmenta implanta, tada se postavljaju implantski mostovi. To su situacije sa više sitnih preloma ili preloma kod kojih spajanje fragmenata kosti nije moguća zbog udaljenosti ili nedostajućih fragmenata.