SERVIS

SERVIS

Preduzeće BORF ima organizovan servis za svu opremu iz prodajnog programa.
Servis se obavlja na terenu, kao i u prostorima preduzeća BORF, a usluge servisiranja se naplaćuju po zvaničnom cenovniku.

01

Novi orginalni delovi

Za servisiranje se koriste isključivo novi originalni rezervni delovi, a servis je opremljen alatima i instrumentima neophodnim za održavanje, podešavanje i kalibraciju opreme.

02

Kvalifikovani inženjeri

U servisnoj službi rade kolege inženjeri koji su kvalifikovani i obučeni u centrima proizvođača za održavanje opreme.

03

Servis u roku od 24 časa

Servisne intervencije obavljaju se u roku od 24 časa, osim ako se sa korisnikom ne postigne drugačiji dogovor.