Rekonstrukcija

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA

REKONSTRUKCIJA

Resekcija zida grudnog koša (rebra) tokom tumorektomije zahteva ne samo pokrivanje defekta mekog tkiva već i stabilizaciju zida grudnog koša.

Resekcija zida grudnog koša (rebra) tokom tumorektomije zahteva ne samo pokrivanje defekta mekog tkiva već i stabilizaciju zida grudnog koša. Implantski most koji se sastoji od dva titanijumska klipsa za rebra sa konektorom i jedne titanijumske šipke za povezivanje  zamenjuje jedno resecirano rebro. Titanijumski klipsevi za rebra se biraju tako da se anatomski uklapaju sa sačuvanim delovima rebra koje treba da zamene na koje se i postavljaju. Vrši se merenje i nakon toga se titanijumska šipka za povezivanje skraćuje na potrebnu dužinu. Zatim se njeni krajevi uvode u konektore na klipsevima za rebra. Nakon preciznog pozicioniranja i poravnanja, titanijumski klipsevi se povezuju na preostale delove rebara, levo i desno od implantskog mosta. Nakon toga se specijalim instrumentom, šipka za povezivanje, preko konektora, spaja sa klipsevima. Time je most potpuno završen. Veza je izuzetno čvrsta i stabilna.
Korist i rezultat:
  • Stabilna fiksacija za rebarne lukove pomoću  titanijumskog klipsa za rebra.
  • Sigurna veza krimpovanjem (stiskanjem, presovanjem) konektora titanijumskih klipseva za rebra na titanijumsku šipku za povezivanje.
  • Trenutna, funkcionalno stabilna, fiksacija mobilisanog rebra.
  • Pacijent je pokretan neposredno nakon intervencije.