Pik floumetar, merač vršnog protoka vazduha

PULMOLOGIJA

Pik floumetar, merač vršnog protoka vazduha

Preporuka je da pacijenti oboleli od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća prate ekspiratorni vršni protok u kućnim uslovima.  

Vršni ekspiratorni protok (PEF) je vršni protok u početnom delu ekspirijuma (izdaha), a primarno služi za kućnu kontrolu astmatičara i za određivanje dnevnih kolebanja protoka.
Za pulmologe merenje PEF-a ima isti značaj koji za kardiologe ima merenje krvnog pritiska kod pacijenata sa dijagnozom hipertenzije.
Smart Peak Flow često zovu i kućni spirometar, on meri PEF i ukazuje na ograničenja i opstrukcije u disajnim putevima. PEF govori koliko su disajni putevi otvoreni. Svakodnevna kontrola PEF-a u kućnim uslovima omogućiće da reagujete na vreme, promenite režim lečenja, sprečite pojavu i razvoj simptoma u njihovom punom obliku i time smanjite broj odlazaka kod lekara. 

Vršni ekspiratorni protok (PEF) je vršni protok u početnom delu ekspirijuma (izdaha), a primarno služi za kućnu kontrolu astmatičara i za određivanje dnevnih kolebanja protoka.
Za pulmologe merenje PEF-a ima isti značaj koji za kardiologe ima merenje krvnog pritiska kod pacijenata sa dijagnozom hipertenzije.
Smart Peak Flow često zovu i kućni spirometar, on meri PEF i ukazuje na ograničenja i opstrukcije u disajnim putevima. PEF govori koliko su disajni putevi otvoreni. Svakodnevna kontrola PEF-a u kućnim uslovima omogućiće da reagujete na vreme, promenite režim lečenja, sprečite pojavu i razvoj simptoma u njihovom punom obliku i time smanjite broj odlazaka kod lekara. 

Merenje PEF-a pomoću Smart Peak Flow medicinskog uređaja može pomoći kod:

  • Procene težine simptoma kod astme.
  • Svakodnevne kontrole astme i pravovremenog reagovanja na promene u disajnim putevima.
  • Svakodnevne kontrole HOBP i pravovremenog reagovanja na promene u disajnim putevima.
  • Identifikovanja pokretača astme.
  • Praćenja kako pacijent reaguje na terapiju, te da li je prepisana terapija adekvatna.
  • Praćenja odgovora kod promene terapije ili promene doze.
  • Dijagnostikovanja ili isključenja astme kao bolesti.
  • Otkrivanja pogoršanja funkcije pluća pre razvoja simptoma bolesti.

Svakodnevnim merenjem PEF-a sa Smart Peak Flow (elektronski pik floumetar)  pomaže da na vreme i lako možete prepoznati promene pre razvoja simptoma, pad vrednosti PEF-a u odnosu na vaš najbolji rezultat sugeriše da dolazi do promena i da trebate preduzeti adekvatne korake. 

Najsavremenijom tehnologijom kontrolišite plućnu funkciju u kućnim uslovima, preuzmite i instalirajte aplikaciju, povežite Smart Peak Flow na telefon i uradite prvi test.

Izmerene vrednosti vršnog protoka mogu biti u zelenoj, žutoj ili crvenoj zoni.

Izmerena vrednost PEF-a u zelenoj zoni,
pratite svoj redovni plan uzimanja lekova
za kontrolisanje astme.

Izmerena vrednost PEF-a u žutoj zoni,
astma se možda pogoršava. Sledite akcioni
plan za astmu i u njemu pronađite
preporuke o upotrebi lekova za ublažavanje
simptoma kako biste se vratili u zelenu zonu.

Izmerena vrednost PEF-a
u crvenoj zoni, odmah zatražiti
medicinski savet.

Izmerene vrednosti vršnog protoka u formi kliničkog izveštaja možete poslati vašem lekaru putem email-a, Viber-a, WhatsApp-a ili nekog drugog servisa kako bi se konsultovali o koracima koje je neophodno preduzeti da bi se simptomi ublažili i sprečio asmatični napad.

Uputstvo za upotrebu:

8.920,00 RSD

11.900,00 RSD

Smart Peak Flow možete kupiti u apoteci, a više informcija možete dobiti  na telefon 060 40 40 028 ili slanjem poruke na info@borf.biz.

Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.