Deformitet PES

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA

Deformitet pes

Deformitet grudnog koša pectus excavatum (PES) ili „levkaste grudi“. 

Deformitet grudnog koša pectus excavatum (PES) ili „levkaste grudi“ je najčešće urođeni deformitet čiji mehanizam nastanka nije do kraja razjašnjen. Ispoljava se tako što je grudna kost od blago do drastično uvučena u odnosu na jednu ili obe strane rebarnog luka. Vrlo često je prisutna izražena asimetrija. Ozbiljni slučajevi ( Haller index ≥3,25) se moraju tretirati hirurški. 
Poslednjih godina se  isključivo obavljaju intervencije Nuss metodom kao najmanje invazivnom. MedXpert Pectus šipke su prilagođene za Nuss metodu. Pektus šipke se mogu oblikovati prema svakom pojedinačnom pacijentu pomoću instrumenata. Veliki raspon različitih dužina omogućava dobar izbor i izbegavanje post operativnih komplikacija.
Hirurg odlučuje da li će koristiti jedan ili dva MedXpert Univerzal stabilizatora.