Myon 320 rehab

REHABILITACIJA

EMG MIŠIĆA

Myon 320 sistem – Bežični sklop EMG-a i drugih biofizičkih signala.

BEŽIČNI PRENOS

Myon 320 sistem bežišno prenosi EMG signale sa čak 32 mišića u prijemnu jedinicu, koja ima domet do 30 metara.

EMG elektrode se postavljaju direktno na kožu iznad mišića stomaka, i kratak kabl vodi do malog laganog predajnika postavljenog na samo nekoliko centrimetara. Osnovne prednosti kratkog kabla su da omogućuje postavljanje predajnika tako da ne ometa pokrete pacijenta, kao i da spreči artefakt kretanje izazvanog njegovom inercijom. Signal se pojačava i digitalizuje pre prenosa, čime se omogućava izbacivanje artefakta ili šumova u signal. Jednostavno rečeno, Myon sistem nudi pacijentu maksimalnu udobnost i prilikom postavljanja senzora i slobodom kretanja tokom merenja vrlo visoko kvalitetnih signala. 

PRAVOVREMENO

Myon sistem koristi protokol dizajniran da obezbedi stalno, vrlo nisko kašnjenje od samo 16 milisekundi.

To je nemoguće ostvariti korišćenjem standardnih bežičnih protokola kao što su WiFi ili Bluetooth koje obično koriste ostali sistemi, obzirom da imaju nepredvidiva ili duža kašnjenja.

Sa Myonom možete sprovesti eksperimente u stvarnom vremenu kao što su biofeedback testovi, znajući da su signali dostupni samo 16 milisekundi nakon što su generisani. Pored toga, obzirom da je kašnjenje uvek konstantno, možete se vrlo lako uskladiti sa drugom opremo kao što je oprema za snimanje pokreta, ploče snage, ili drugi uređaji na kojima se istovremeno može meriti.

MERI ČITAV DAN

I do 10 sati neprekidnog merenja između svakog ponovnog punjenja, možete da izvadite myon 320 predajnik iz punjača ujutro i da ne brinete o bateriji dok se ne vratite kući uveče. Nema potrebe za gašenjem predajnika kad god ga ne koristite, i nikada neće otići u režim mirovanja primoravajući vas da ga ručno ponovo uključite.

Štaviše, vreme punjenja je kratko. Stoga, ukoliko zaboravite da ga napunite, možete da postavite predajnike u punjač i samo za 10 minuta imaćete dovoljno snage za merenje u trajanju od oko 2 sata.

To može izgledati gotovo beznačajno, ali pravi razliku između odrađenog merenja koje vam treba danas ili potrebe da se odgodi za drugi dan.

POSTAVI I IDI

Myon sistem je dizajniran na način da vam omogući da započnete sa merenjem što je brže moguće. Dok mnogi sistemi na tržištu zahtevaju od vas da pritiskate dugmiće, postavite ili konfigurišete adrese mreže pre početka merenja, sa myonom jednostavno postavljate male i lagane predajnike na pacijenta i započinjete odmah sa merenjem.

Sve je automatizovano – predajnik počinje da šalje podatke čim se ukloni sa punjača, prijemna jedinica prikuplja signal i šalje ga u računar, računar prepoznaje myon sistem i prikazuje pravovremeni signal. Sve što treba da zapamtite jeste da uključite svoj računar!

REZULTATI KOJI SU VAM POTREBNI, BRZO

Myon je više od sirovog EMG merenja podataka.

Predajnici podržavaju druge uređaje kao što su akcelometri, nožni prekidači i goniometri, i čitav sistem može jednostavno da se integriše sa 3D sistemima snimanja pokreta, pločama snage, podmetačima za nožni pritisak i mnogim drugim sistemima.

Međutim, tu nije kraj. Korišćenjem posebno osmišljenih softverskih paketa proEMG i proActive, možete da snimate i vizualizujete podatke, sprovodite biofeedback eksperimente, procesujete signale, dodajete događaje, kalkulišete parametre, generišete izveštaje i eksportujete sirove ili obrađene podatke u druge aplikacije. Još boje, ovi softverski paketi su dizajnirani sa istim naglaskom na jednostavnost korišćenja kao i sam myon sistem.

Da sažmemo, myon sistem vam omogućuje da pribavite rezultate koji su vam potrebni što je brže i lakše moguće, što vam ostavlja više vremena da se koncentrišete na rezultate.

Više detalja na www.myon.ch.