Monark Rehabilitacija

REHABILITACIJA

MONARK REHABILITACIJA

Monark 927X, Monark 927E, Monark 915E, Cardio Rehab 871E, Rehab trainer 881E, Rehab Reneb table, Cardio Rt2

Monark proizvodi su zasnovani na istom principu kao i jedinstveni sistem klatna koji potiče iz GIH (Švedske škole za sport i zdravstvene nauke) i Karolinske (jedan od vodećih svetskih medicinskih univerziteta), ali sa novom i poboljšanom tehnologijom. Garancija za tačne i pouzdane rezultate tokom vremena. Tokom godina, sistem se razvijao i unapređivao kako bi se uklopio u današnji digitalni svet, ali uvek sa mogućnošću samokontrole.

Monark 927X

Monark 927E

Monark 915E

Cardio Rehab 871E ručni ergometar

Rehab trainer 881E ručni ergometar

Rehab Table

Cardio RT2