Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Izuzetan kvalitet nije samo još jedan cilj, to je osnova strategije za uspeh i budući rast.
Naši klijenti traže visoko kvalitetne proizvode i usluge a naš zadatak je da to i dobiju.
Postizanje korisnikovog zadovoljstva kroz stalna poboljšanja u kvalitetu naših proizvoda i usluga zahteva puno zalaganje svih zaposlenih.
Pored toga odgovorno korišćenje svih resursa ključno je pitanje naše poslovne etike.
 
BORF sistem za upravljanje kvalitetom sertifikovan je  po ISO 9001 i ISO 14001.