Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Izuzetan kvalitet nije samo još jedan cilj, to je osnova strategije za uspeh i budući rast.
Naši klijenti traže visoko kvalitetne proizvode i usluge a naš zadatak je da to i dobiju.
Postizanje korisnikovog zadovoljstva kroz stalna poboljšanja u kvalitetu naših proizvoda i usluga zahteva puno zalaganje svih zaposlenih.
Pored toga odgovorno korišćenje svih resursa ključno je pitanje naše poslovne etike.
 

BORF DOO ima implementiran sistem za upravljanje kvalitetom, sertifikovan je  po ISO 9001 i ISO 14001.