Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji

NEONATOLOGIJA

Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji

Maska za zaštitu neonatalnih pacijenata od fototerapije. 

Maska za zaštitu neonatalnih pacijenata od fototerapije može efikasno da se odupre plavoj svetlosti sa talasnom dužinom od 425 ~ 475nm tokom fotooterapije kako bi se sprečilo oštećenje očiju novorođenčadi. 

  1. Izaberite odgovarajuću veličinu prema obimu glave pacijenata.
  2. Postavite zaštite/štitnike preko očiju novorođenčeta, uverite da je dete zatvorilo oči.
  3. Uklonite zaštite/štitnike za oči bar na svakih 8 sati.