Visinomer

PULMOLOGIJA

VISINOMER

Portabilni visinomer,  prenosiv  idealan za rad na terenu,  lekarskim ordinacijama i bolnicama. 

Portabilni visinomer, prenosiv  idealan za rad na terenu, lekarskim ordinacijama i bolnicama. 
Visinomer se može brzo rasklopiti na četiri dela koji se mogu čuvati unutar platforme.
Dva dela za rastojanje na zidu drže šipku stabilnom i vertikalnom bez ikakvog dodatnog pričvršćivanja. 

 Skala se može očitati sa obe strane sa jasnim crvenim indikatorskim strelicama.

     Težina 2,3 kg. 

Portabilni visinomer, prenosiv  idealan za rad na terenu, lekarskim ordinacijama i bolnicama. 
Visinomer se može brzo rasklopiti na četiri dela koji se mogu čuvati unutar platforme.
Dva dela za rastojanje na zidu drže šipku stabilnom i vertikalnom bez ikakvog dodatnog pričvršćivanja. 

 Skala se može očitati sa obe strane sa jasnim crvenim indikatorskim strelicama.

     Težina 2,3 kg.