Grudna hirurgija

Trauma grudnog koša

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA TRAUMA Trauma grudnog koša. Prelomi rebara i prelomi grudne kosti su česte povrede u slučaju tupih trauma grudnog koša. Prelomi rebara i prelomi grudne kosti su česte povrede u slučaju tupih trauma grudnog koša. Nastaju kao posledica dejstva spoljašnje sile na grudni koš odnosno u slučaju saobraćajnih nezgoda, padova sa veće […]

Trauma grudnog koša Read More »

Zatvaranje sternuma

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA ZATVARANJE STERNUMA Delimična ili potpuna sternotomija se radi da bi se dobio pristup organima medijastinuma i izvršile operacije na otvorenom srcu, transplantacije vena koronarnih arterija i transplantacija srca. Delimična ili potpuna sternotomija se radi da bi se dobio pristup organima medijastinuma i izvršile operacije na otvorenom srcu, transplantacije vena koronarnih arterija

Zatvaranje sternuma Read More »

Deformitet PES

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA Deformitet pes Deformitet grudnog koša pectus excavatum (PES) ili „levkaste grudi“.  Deformitet grudnog koša pectus excavatum (PES) ili „levkaste grudi“ je najčešće urođeni deformitet čiji mehanizam nastanka nije do kraja razjašnjen. Ispoljava se tako što je grudna kost od blago do drastično uvučena u odnosu na jednu ili obe strane rebarnog

Deformitet PES Read More »

Rekonstrukcija

GRUDNA I KARDIO HIRURGIJA REKONSTRUKCIJA Resekcija zida grudnog koša (rebra) tokom tumorektomije zahteva ne samo pokrivanje defekta mekog tkiva već i stabilizaciju zida grudnog koša. Resekcija zida grudnog koša (rebra) tokom tumorektomije zahteva ne samo pokrivanje defekta mekog tkiva već i stabilizaciju zida grudnog koša. Implantski most koji se sastoji od dva titanijumska klipsa za rebra

Rekonstrukcija Read More »