Tango M2 stres BP monitor

MEDICINA SPORTA Tango M2 stres BP monitor  Automatsko praćenje krvnog pritiska tokom stres testa. Tango M2 je posebno dizajniran da prevaziđe šum, pokrete i fizičke poteškoće povezane sa testiranjima u specifičnim uslovima. Ovaj monitor je namenjen za korišćenje od strane kardiologa u laboratorijama za stres testiranja, bilo da se za test koristi traka za trčanje, ergometar ili se radi o farmakološkom stres testu.Tango M2 pouzdano prati krvni pritisak omogućujući vama da se fokusirate na svog pacijenta. SunTech kao vlasnik DKA algoritma pruža izuzetne mogućnosti u teškim uslovima testiranja.Uz dodatnu podršku Oscilometrijskog moda sada možete postaviti osnovni krvni pritisak pre izlaganja pacijenta stres testu bez povezivanja na EKG. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju Tango M2 dolazi sa patentiranom Orbita – k ™ manžetnom ( dostupna u 4 različite veličine ), koja je specijalno dizajnirana za testiranje u opterećenju . Dodajte i SpO2 modul kako bi Vaš stres EKG sistem bio kompletan. Kad vam je neophodan pouzdan automatski monitor krvng pritiska, SunTech Medical vas neće izneveriti. Preuzmite katalog

Tango M2 stres BP monitor Read More »