Tango M2 stres BP monitor

MEDICINA SPORTA Tango M2 stres BP monitor  Automatsko praćenje krvnog pritiska tokom stres testa. Tango M2 je posebno dizajniran da prevaziđe šum, pokrete i fizičke poteškoće povezane sa testiranjima u specifičnim uslovima. Ovaj monitor je namenjen za korišćenje od strane kardiologa u laboratorijama za stres testiranja, bilo da se za test koristi traka za trčanje, ergometar […]

Tango M2 stres BP monitor Read More »