Uncategorised

InBody dijab

DIJABETES ANALIZATORI SASTAVA TELA INBODY Primenjuju se u fitnesu, sportu, Internističkim i sistematskim pregledima, rehabilitaciji, ortopediji, klinikama za tretiranje bola, nutricijia, dijetetici, nefrologiji, lečenju gojaznosti Kompanija InBody Co., Ltd osnovana je 1996. u Južnoj Koreji od strane gospodina Ki-Cul Cha Ph.D. Veoma brzo je zauzela vodeću poziciju na tržištu analizatora sastava tela gde se i danas nalazi. InBody proizvodi analizatore sastava tela, prvi u svetu analizatori sastava tela koji koriste multifrekvencijsku tehnologiju u kombinaciji sa sistemom od 8 doditnih elektroda. Ono što InBody analizatore sastava tela razlikuje od konkurencije jeste tehnologija multifrekvencijskog direktnog segmentnog merenje sa osam dodirnih elektrosa koja ne koristi empirijske podatake i procene.Zahvaljujući inovacijama i primenjenoj tehologiji InBody analizatori sastava tela pružaju visoku tačnost i reproduktibilnost rezultata. DIJABETES BIA analizatori sastava tela Indirektni kalorimetar Više informacija možete naći na www.inbody.rs InBody 270 InBody 370s InBody 570 InBody 770 InBody 970 Više imformacija možete naći na www.inbody.rs

InBody dijab Read More »

InBody nut

NUTRICIJA ANALIZATORI SASTAVA TELA INBODY Primenjuju se u fitnesu, sportu, Internističkim i sistematskim pregledima, rehabilitaciji, ortopediji, klinikama za tretiranje bola, nutricijia, dijetetici, nefrologiji, lečenju gojaznosti Kompanija InBody Co., Ltd osnovana je 1996. u Južnoj Koreji od strane gospodina Ki-Cul Cha Ph.D. Veoma brzo je zauzela vodeću poziciju na tržištu analizatora sastava tela gde se i danas nalazi. InBody proizvodi analizatore sastava tela, prvi u svetu analizatori sastava tela koji koriste multifrekvencijsku tehnologiju u kombinaciji sa sistemom od 8 doditnih elektroda. Ono što InBody analizatore sastava tela razlikuje od konkurencije jeste tehnologija multifrekvencijskog direktnog segmentnog merenje sa osam dodirnih elektrosa koja ne koristi empirijske podatake i procene.Zahvaljujući inovacijama i primenjenoj tehologiji InBody analizatori sastava tela pružaju visoku tačnost i reproduktibilnost rezultata. NUTRICIJA BIA analizatori tela Visinomer Indirektni kalorimetar Više informacija možete naći na www.inbody.rs InBody 270 InBody 370s InBody 570 InBody 770 InBody 970 Više imformacija možete naći na www.inbody.rs

InBody nut Read More »

Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji

NEONATOLOGIJA Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji Maska za zaštitu neonatalnih pacijenata od fototerapije.  Maska za zaštitu neonatalnih pacijenata od fototerapije može efikasno da se odupre plavoj svetlosti sa talasnom dužinom od 425 ~ 475nm tokom fotooterapije kako bi se sprečilo oštećenje očiju novorođenčadi.  NEONATOLOGIJA CO2/02/SpO2 Transkutani monitor Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji Izaberite odgovarajuću veličinu prema obimu glave pacijenata. Postavite zaštite/štitnike preko očiju novorođenčeta, uverite da je dete zatvorilo oči. Uklonite zaštite/štitnike za oči bar na svakih 8 sati.

Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji Read More »

InBody med

MEDICINA SPORTA ANALIZATORI SASTAVA TELA INBODY Primenjuju se u fitnesu, sportu, Internističkim i sistematskim pregledima, rehabilitaciji, ortopediji, klinikama za tretiranje bola, nutricijia, dijetetici, nefrologiji, lečenju gojaznosti Kompanija InBody Co., Ltd osnovana je 1996. u Južnoj Koreji od strane gospodina Ki-Cul Cha Ph.D. Veoma brzo je zauzela vodeću poziciju na tržištu analizatora sastava tela gde se i danas nalazi. InBody proizvodi analizatore sastava tela, prvi u svetu analizatori sastava tela koji koriste multifrekvencijsku tehnologiju u kombinaciji sa sistemom od 8 doditnih elektroda. Ono što InBody analizatore sastava tela razlikuje od konkurencije jeste tehnologija multifrekvencijskog direktnog segmentnog merenje sa osam dodirnih elektrosa koja ne koristi empirijske podatake i procene.Zahvaljujući inovacijama i primenjenoj tehologiji InBody analizatori sastava tela pružaju visoku tačnost i reproduktibilnost rezultata. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju Više dinformacija možete naći na www.inbody.rs InBody 270 InBody 370s InBody 570 InBody 770 InBody 970 Više imformacija možete naći na www.inbody.rs

InBody med Read More »

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Izuzetan kvalitet nije samo još jedan cilj, to je osnova strategije za uspeh i budući rast. Naši klijenti traže visoko kvalitetne proizvode i usluge a naš zadatak je da to i dobiju. Postizanje korisnikovog zadovoljstva kroz stalna poboljšanja u kvalitetu naših proizvoda i usluga zahteva puno zalaganje svih zaposlenih. Pored toga odgovorno korišćenje svih resursa ključno je pitanje naše poslovne etike.   BORF DOO ima implementiran sistem za upravljanje kvalitetom, sertifikovan je  po ISO 9001 i ISO 14001.

Politika kvaliteta Read More »