SenTec monitor

NEONATOLOGIJA CO2/02/SpO2 TRANSKUTANI MONITOR SenTec monitor. SenTec-ov digitalni sistem za transkutano praćenje (SDMS) ima mogućnost da u realnom vremenu, kontinuirano i neinvazivno (transkutano) prati parcijalni pritisak ugljen dioksida (tcPCO2), parcijalni pritisak kiseonika (tcPO2) i pulsnu oksimetriju (SpO2) u praktično svakom kliničkom okruženju. NEONATOLOGIJA CO2/02/SpO2 Transkutani monitor Štitnik za oči u neonatalnoj fototerapiji Sen Tec-ova precizna tcPCO2, tcPO2 i SpO2 […]

SenTec monitor Read More »