FeNo+

PULMOLOGIJA FeNO + analizator FeNO +, služi za merenje koncentracije azot-oksida (NO) u izdahnutom vazduhu.Analizator koristi  elektrohemijsku tehnologiju, koristi se za otkrivanje i upravljanje astmom. Uređaj je predviđen za FeNO testiranje, merenje azot monokisida (NO) u izdahnutom vazduhu uobičajenim postupkom prema ATS/ERS smernicama. FeNO+ kompaktan uređaj, idealan za upotrebu u klinikama, zdravstvenim centrima i bolnicama. PULMOLOGIJA Respiratorna rehabilitacija Visinomer […]

FeNo+ Read More »