FeNo+

PULMOLOGIJA FeNO + analizator FeNO +, služi za merenje koncentracije azot-oksida (NO) u izdahnutom vazduhu.Analizator koristi  elektrohemijsku tehnologiju, koristi se za otkrivanje i upravljanje astmom. Uređaj je predviđen za FeNO testiranje, merenje azot monokisida (NO) u izdahnutom vazduhu uobičajenim postupkom prema ATS/ERS smernicama. FeNO+ kompaktan uređaj, idealan za upotrebu u klinikama, zdravstvenim centrima i bolnicama. PULMOLOGIJA Respiratorna rehabilitacija Visinomer Spirometar Spirometar klinički Peak Flow metar Antibakterijski filteri NO analizator FENO Difuzija / Transfer faktor Impulsna oscilometrija Telesna pletizmografija Ergospirometrija Ergobicikli Trake za trčanje Komora za inhalaciju Zahvaljujući FeNO + analizatoru možete: lako i brzo dijagnostikovati alergijske bolesti disajnog sistema koje su uzrok astme, koristiti kod pacijenata s astmom radi praćenja toka bolesti, odrediti potrebu za protivupalnim lekovima (kortikosteroidima) i korigovati doze, predvideti i sprečiti napade astme – intenziviranjem lečenja. Povećanje koncentracije NO prethodi pogoršanju bolesti i ako su vrednosti FEV1 u predviđenim granicama. Vrste merenja: Bronhialno merenje NO – protok 50ml/s     Alveolno merenja – protok 50, 100,150  i 350 ml/s Opciono: nalazno merenje  –  protok 350 ml/sOpciono: integrisan spirometar Preuzmite katalog

FeNo+ Read More »