Lode

Bicikl ergometri med

MEDICINA SPORTA Bicikl ergometri Excalibur Sport ergometar, Corival CPET ergometar, Corival Recumbent ergometar i  Corival Pediatric ergometar Bicikli ergometri predstavljaju realizaciju najnovijih zahteva na području moderne sportske medicine. Poseduju pojednostavljenu tastaturu sa 3 tastera, koja omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa. Moguće je podešavanje nivoa opterećenja, visine sedišta i nagiba ručki. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju Excalibur Sport ergometar Karakteristike: Predstavlja realizaciju najnovijih zahteva na području moderne sportske medicine.  Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.  Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa.  Moguće podešavanje nivoa opterećenja (8 -2500W), visine sedišta i nagiba ručki. Sadrži programabilnu jedinicu s jednim LCD ekranom. Omogućena bežična komunikacija s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 160 kg. Težina: 91 kg; dimenzije: 125x60x107 cm. Preuzmite katalog   Corival CPET ergometar Karakteristike: Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg. Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 105x46x114 cm. Preuzmite katalog Corival Recumbent ergometar Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sjdišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 250 kg. Težina: 80 kg; maksimalne dimenzije: 177x76x112 cm. Preuzmite katalog Corival Pediatric ergometar  Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 95 kg. Težina: 33 kg; maksimalne dimenzije: 93x66x93 cm. Preuzmite katalog

Bicikl ergometri med Read More »

Bicikl ergometri pul

PULMOLOGIJA Bicikl ergometri Corival CPET ergometar, Corival Pediatric ergometar, Corival Recumbent ergometar   Bicikli ergometri imaju mogućnost  podešavanja nivoa opterećenja, moguća je nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska, zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa PULMOLOGIJA Respiratorna rehabilitacija Visinomer Spirometar Spirometar klinički Peak Flow metar Antibakterijski filteri NO analizator FENO Difuzija / Transfer faktor Impulsna oscilometrija Telesna pletizmografija Ergospirometrija Ergobicikli Trake za trčanje Komora za inhalaciju Corival CPET ergometar Karakteristike: Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg. Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 105x46x114 cm. Preuzmite katalog Corival Pediatric ergometar  Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 95 kg. Težina: 33 kg; maksimalne dimenzije: 93x66x93 cm. Preuzmite katalog Corival Recumbent ergometar Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sjdišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 250 kg. Težina: 80 kg; maksimalne dimenzije: 177x76x112 cm. Preuzmite katalog

Bicikl ergometri pul Read More »

Pokretne trake ergometri

REHABILITACIJA Pokretne trake ergometri Valiant II Rehab traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretnat raka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (0.1 – 12 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 225 kg. Težina: 149 kg; dimenzije: 215x80x130 cm    . Gazni deo 150×50 cm. REHABILITACIJA Vežbanje plućne funkcije Tenziomiografija Ergobicikli Trake za trčanje EMG mišića Preuzmite katalog

Pokretne trake ergometri Read More »

Pokretne trake ergometri

MEDICINA SPORTA Pokretne trake ergometri Valiant II CPET traka za trčanje, Valiant II Sport traka za trčanje, Valiant II Pedriatic traka za trčanje, Valiant II ULTRA traka za trčanje   Ergometrijske pokretne trakea za  velika opterećenja, modernog i stabilnog dizajna maksimiziraju pouzdanost sistema. Sadrže programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Imaju mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. Poseduju RS232 i USB priključak za povezivanje na periferne uređaje. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju Valiant II CPET traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretna traka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (0.5 – 20 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 160 kg. Težina: 149 kg; dimenzije: 215x80x130 cm    . Gazni deo 150×50 cm. Preuzmite katalog Valiant II Sport traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretnat raka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (1 – 25 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 225 kg. Težina: 184 kg; dimenzije: 255x100x152 cm    . Gazni deo 190×70 cm. Preuzmite katalog Valiant II Pedriatic traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretnat raka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (0.1 – 12 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 225 kg. Težina: 149 kg; dimenzije: 192x79x130 cm    . Gazni deo 127×50 cm. Preuzmite katalog Valiant II ULTRA traka za trčanje  Pokretna traka ergometar Valiant Ultra dostupan je u svim dimenzijama i sa različitim karakteristikama. Ova vrst ergometra se radi po naruđzbini u skladu sa potrebama kupca. Preuzmite katalog

Pokretne trake ergometri Read More »

Pokretne trake ergometri pul

PULMOLOGIJA Pokretne trake ergometri Valiant II CPET traka za trčanje, Valiant II Pedriatic traka za trčanje   Ergometrijske pokretne trakea za  velika opterećenja, modernog i stabilnog dizajna maksimiziraju pouzdanost sistema. Sadrže programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Imaju mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. Poseduju RS232 i USB priključak za povezivanje na periferne uređaje. PULMOLOGIJA Respiratorna rehabilitacija Visinomer Spirometar Spirometar klinički Peak Flow metar Antibakterijski filteri NO analizator FENO Difuzija / Transfer faktor Impulsna oscilometrija Telesna pletizmografija Ergospirometrija Ergobicikli Trake za trčanje Komora za inhalaciju Valiant II CPET traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretna traka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (0.5 – 20 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 160 kg. Težina: 149 kg; dimenzije: 215x80x130 cm    . Gazni deo 150×50 cm. Preuzmite katalog Valiant II Pedriatic traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretnat raka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (0.1 – 12 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 225 kg. Težina: 149 kg; dimenzije: 192x79x130 cm    . Gazni deo 127×50 cm. Preuzmite katalog

Pokretne trake ergometri pul Read More »