Borf

Myon 320 rehab

REHABILITACIJA EMG MIŠIĆA Myon 320 sistem – Bežični sklop EMG-a i drugih biofizičkih signala. BEŽIČNI PRENOS Myon 320 sistem bežišno prenosi EMG signale sa čak 32 mišića u prijemnu jedinicu, koja ima domet do 30 metara. EMG elektrode se postavljaju direktno na kožu iznad mišića stomaka, i kratak kabl vodi do malog laganog predajnika postavljenog na samo nekoliko centrimetara. Osnovne prednosti kratkog kabla su da omogućuje postavljanje predajnika tako da ne ometa pokrete pacijenta, kao i da spreči artefakt kretanje izazvanog njegovom inercijom. Signal se pojačava i digitalizuje pre prenosa, čime se omogućava izbacivanje artefakta ili šumova u signal. Jednostavno rečeno, Myon sistem nudi pacijentu maksimalnu udobnost i prilikom postavljanja senzora i slobodom kretanja tokom merenja vrlo visoko kvalitetnih signala.  PRAVOVREMENO Myon sistem koristi protokol dizajniran da obezbedi stalno, vrlo nisko kašnjenje od samo 16 milisekundi. REHABILITACIJA Vežbanje plućne funkcije Tenziomiografija Ergobicikli Trake za trčanje EMG mišića To je nemoguće ostvariti korišćenjem standardnih bežičnih protokola kao što su WiFi ili Bluetooth koje obično koriste ostali sistemi, obzirom da imaju nepredvidiva ili duža kašnjenja. Sa Myonom možete sprovesti eksperimente u stvarnom vremenu kao što su biofeedback testovi, znajući da su signali dostupni samo 16 milisekundi nakon što su generisani. Pored toga, obzirom da je kašnjenje uvek konstantno, možete se vrlo lako uskladiti sa drugom opremo kao što je oprema za snimanje pokreta, ploče snage, ili drugi uređaji na kojima se istovremeno može meriti. MERI ČITAV DAN I do 10 sati neprekidnog merenja između svakog ponovnog punjenja, možete da izvadite myon 320 predajnik iz punjača ujutro i da ne brinete o bateriji dok se ne vratite kući uveče. Nema potrebe za gašenjem predajnika kad god ga ne koristite, i nikada neće otići u režim mirovanja primoravajući vas da ga ručno ponovo uključite. Štaviše, vreme punjenja je kratko. Stoga, ukoliko zaboravite da ga napunite, možete da postavite predajnike u punjač i samo za 10 minuta imaćete dovoljno snage za merenje u trajanju od oko 2 sata. To može izgledati gotovo beznačajno, ali pravi razliku između odrađenog merenja koje vam treba danas ili potrebe da se odgodi za drugi dan. POSTAVI I IDI Myon sistem je dizajniran na način da vam omogući da započnete sa merenjem što je brže moguće. Dok mnogi sistemi na tržištu zahtevaju od vas da pritiskate dugmiće, postavite ili konfigurišete adrese mreže pre početka merenja, sa myonom jednostavno postavljate male i lagane predajnike na pacijenta i započinjete odmah sa merenjem. Sve je automatizovano – predajnik počinje da šalje podatke čim se ukloni sa punjača, prijemna jedinica prikuplja signal i šalje ga u računar, računar prepoznaje myon sistem i prikazuje pravovremeni signal. Sve što treba da zapamtite jeste da uključite svoj računar! REZULTATI KOJI SU VAM POTREBNI, BRZO Myon je više od sirovog EMG merenja podataka. Predajnici podržavaju druge uređaje kao što su akcelometri, nožni prekidači i goniometri, i čitav sistem može jednostavno da se integriše sa 3D sistemima snimanja pokreta, pločama snage, podmetačima za nožni pritisak i mnogim drugim sistemima. Međutim, tu nije kraj. Korišćenjem posebno osmišljenih softverskih paketa proEMG i proActive, možete da snimate i vizualizujete podatke, sprovodite biofeedback eksperimente, procesujete signale, dodajete događaje, kalkulišete parametre, generišete izveštaje i eksportujete sirove ili obrađene podatke u druge aplikacije. Još boje, ovi softverski paketi su dizajnirani sa istim naglaskom na jednostavnost korišćenja kao i sam myon sistem. Da sažmemo, myon sistem vam omogućuje da pribavite rezultate koji su vam potrebni što je brže i lakše moguće, što vam ostavlja više vremena da se koncentrišete na rezultate. Više detalja na www.myon.ch. Preuzmite katalog

Myon 320 rehab Read More »

TMG 100 tenziomigrafija reh

REHABILITACIJA TENZIOMIOGRAFIJA TMG 100 tenziomiografija. Ono što je EKG za srce to je  TMG za mišiće. Ono što je EKG za srce to je  TMG za mišiće. Tenziomiografija ili skraćeno TMG metoda je otkrivena u kasnim osamdesetim i od tada se usavršavala kroz mnoge prototipove i razvila se do faze u kojoj je bila moguća komercijalna primena. Iako je isprva bila namenjena za primenu u medicini, TMG metoda je 1996 uvedena i u sport.  TMG merenje sastoji se od četiri jednostavna koraka: 1. Poseban senzor se postavlja na mišić koji želimo da testiramo – senzor je dizajniran tako da registruje mišićne  kontrakcije.2. Kontrakcije mišića su veštački izazvane elektro stimulatorom.3. Kontrakcija mišića pod izometrijskim uslovima dovodi do izvijanja mišića gde dolazi do radijalnog pomeranja senzorskog klipa. Radijalno pomeranje se beleži kao funkcija proteklog vremena.4. Senzor je povezan na kompjuter gde posebno projektovan softver iscrtava radijalna pomeranja senzorskog klipa u vremenu. REHABILITACIJA Vežbanje plućne funkcije Tenziomiografija Ergobicikli Trake za trčanje EMG mišića TMG nudi širok spektar informacija koje će zadovoljiti i najzahtevnije potrebe u optimizaciji treninga. Ne samo da će vas podržati sa podacima o stanju mišića, TMG će Vam pomoći i u sledećim oblastima: Razvoj brzine. Optimizacija sportskog treninga. Proces selekcije. Index umora. Prevencija i otkrivanje povreda. Optimizacija procesa rehabilitacije. Preuzmite katalog

TMG 100 tenziomigrafija reh Read More »

Indirektni kalorimetar i klinička ishrana nut

NUTRICIJA INDIREKTNI KALORIMETAR Klinička ishrana je od centralne važnosti za ozdravljenje pacijenta. Cilj kliničke ishrane je da se održi ili poboljša nutritivni status izbegavanjem i lečenjem neuhranjenosti, održavanjem telesne mase, kao i da spreči nedostatak makro i mikro nutrijenata. Klinička ishrana je od centralne važnosti za ozdravljenje pacijenta. Cilj kliničke ishrane je da se održi ili poboljša nutritivni status izbegavanjem i lečenjem neuhranjenosti, održavanjem telesne mase, kao i da spreči nedostatak makro i mikro nutrijenata. Klinička ishrana se može obezbediti oralno (o ralni nutritivni suplementi), preko cevi za hranjenje (enteralna ishrana) ili kada se digestivni trakt ne može koristiti, preko intravenskog katetera (parenteralna ishrana). Konačni tip kliničke ishrane u velikoj meri zavisi od stanja pacijenta, bolesti i potreba. Kako bi utvrdili objektivne potrebe pacijenta neophodno je uraditi merenje kalorijske potrošnje. Kalorijsku potrošnju pacijenta možemo utvrditi merenjem gasne razmene pomoću indirektnog kalorimetra CCM Express. NUTRICIJA BIA analizatori tela Visinomer Indirektni kalorimetar CCM Express Indirektni kalorimetar i metabolički analizator. CCM Ekspres donosi naprednu tehnologiju za indirektnu kalorimetriju. Merenje kalorijske potrošnje može se sprovesti u najkomplikovanijim uslovima.  Ugrađen računar sa ekranom osetljivim na dodir, brz odziv O2 i CO2 senzora i analiza dah po dah omogućavaju da CCM Express meri tačno kalorisjku potrošnju. Područje primene: Jedinice intezivne nege. Nutricija, plan ishrane. Klinička ishrana. Sport. Istraživanje. Karakteristike  Intuitivno, grafičko rešenje u boji.  Mogućnost merenja kalorijske potrošnje kod intubiranih pacijenata.  Dobijanje podataka o metabolizmu u stanju mirovanja odmah.  Kompaktan dizajn.  Lako upravljanje bazom podataka.  Izveštaji o kalibraciji spremni za štampu.  Mnogobrojne forme izveštaja.  DirectConnect veza sa pacijentom.  Pacijenti na respiratoru mogu se testirati na povišenom ili fluktuirajućem FiO2.    CCM Express Indirektni kalorimetar i metabolički analizator. CCM Ekspres donosi naprednu tehnologiju za indirektnu kalorimetriju. Merenje kalorijske potrošnje može se sprovesti u najkomplikovanijim uslovima.  Ugrađen računar sa ekranom osetljivim na dodir, brz odziv O2 i CO2 senzora i analiza dah po dah omogućavaju da CCM Express meri tačno kalorisjku potrošnju. Područje primene: Jedinice intezivne nege. Nutricija, plan ishrane. Klinička ishrana. Sport. Istraživanje. Karakteristike  Intuitivno, grafičko rešenje u boji.  Mogućnost merenja kalorijske potrošnje kod intubiranih pacijenata.  Dobijanje podataka o metabolizmu u stanju mirovanja odmah.  Kompaktan dizajn.  Lako upravljanje bazom podataka.  Izveštaji o kalibraciji spremni za štampu.  Mnogobrojne forme izveštaja.  DirectConnect veza sa pacijentom.  Preuzmite katalog Preuzmite izveštaj Ultima CCM Indirektni kalorimetar i metabolički analizator.Revolucionarni Ultima CCM obezbeđuje brz i jednostavan pristup pacijentu i jednostavno merenje kroz direknu vezu sa pacijentom. Sistem ima sposobnost da se izračuna REE  samo na osnovu izmerene emisije CO2 , što Vam omogućava da se utvrdi REE na bilo kom nivou FiO2. Ultima serija ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja. Područje primene: Jedinice intezivne nege. Nutricija, plan ishrane. Klinička ishrana. Sport. Istraživanje. Preuzmite katalog

Indirektni kalorimetar i klinička ishrana nut Read More »

Ergospirometrija CPET med

MEDICINA SPORTA Ergospirometrija CPET Medisoft CPX-PFC Medisoft CPX-PFC multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje. Radna stanica poseduje dva monitora:– praćenje gasne razmene,– praćanje EKG-a. Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om. Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti. Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja. Medisoft CPX-PFC multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje. Radna stanica poseduje dva monitora:– praćenje gasne razmene,– praćanje EKG-a. Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om. Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti. Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju MGC Ultima Cardio2 Cardio2 (CPET) multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje. Radna stanica poseduje dva monitora: praćenje gasne razmene praćanje EKG-a. Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om.Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti. Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja. Preuzmite katalog

Ergospirometrija CPET med Read More »

Monark Rehabilitacija

REHABILITACIJA MONARK REHABILITACIJA Monark 927X, Monark 927E, Monark 915E, Cardio Rehab 871E, Rehab trainer 881E, Rehab Reneb table, Cardio Rt2 Monark proizvodi su zasnovani na istom principu kao i jedinstveni sistem klatna koji potiče iz GIH (Švedske škole za sport i zdravstvene nauke) i Karolinske (jedan od vodećih svetskih medicinskih univerziteta), ali sa novom i poboljšanom tehnologijom. Garancija za tačne i pouzdane rezultate tokom vremena. Tokom godina, sistem se razvijao i unapređivao kako bi se uklopio u današnji digitalni svet, ali uvek sa mogućnošću samokontrole. REHABILITACIJA Vežbanje plućne funkcije Tenziomiografija Ergobicikli Trake za trčanje EMG mišića Monark 927X Monark 927E Monark 915E Cardio Rehab 871E ručni ergometar Rehab trainer 881E ručni ergometar Rehab Table Cardio RT2

Monark Rehabilitacija Read More »

Monark Sport

MEDICINA SPORTA Monark Sport Monark sport i medicina Kada izaberete Monarka, birate znanje i kontrolu.Monark ergometri su dizajnirani kao instrumenti za testiranje i obuku za performanse i razvoj zdravlja. Monark ergometri su zasnovani na istom principu kao i jedinstveni sistem klatna koji potiče iz GIH (Švedske škole za sport i zdravstvene nauke) i Karolinske (jedan od vodećih svetskih medicinskih univerziteta), ali sa novom i poboljšanom tehnologijom. Garancija za tačne i pouzdane rezultate tokom vremena. Tokom godina, sistem se razvijao i unapređivao kako bi se uklopio u današnji digitalni svet, ali uvek sa mogućnošću samokontrole. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju Preuzmite katalog

Monark Sport Read More »

Myon 320

MEDICINA SPORTA EMG MIŠIĆA Myon 320 sistem – Bežični sklop EMG-a i drugih biofizičkih signala. BEŽIČNI PRENOS Myon 320 sistem bežišno prenosi EMG signale sa čak 32 mišića u prijemnu jedinicu, koja ima domet do 30 metara. EMG elektrode se postavljaju direktno na kožu iznad mišića stomaka, i kratak kabl vodi do malog laganog predajnika postavljenog na samo nekoliko centrimetara. Osnovne prednosti kratkog kabla su da omogućuje postavljanje predajnika tako da ne ometa pokrete pacijenta, kao i da spreči artefakt kretanje izazvanog njegovom inercijom. Signal se pojačava i digitalizuje pre prenosa, čime se omogućava izbacivanje artefakta ili šumova u signal. Jednostavno rečeno, Myon sistem nudi pacijentu maksimalnu udobnost i prilikom postavljanja senzora i slobodom kretanja tokom merenja vrlo visoko kvalitetnih signala.  PRAVOVREMENO Myon sistem koristi protokol dizajniran da obezbedi stalno, vrlo nisko kašnjenje od samo 16 milisekundi. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju To je nemoguće ostvariti korišćenjem standardnih bežičnih protokola kao što su WiFi ili Bluetooth koje obično koriste ostali sistemi, obzirom da imaju nepredvidiva ili duža kašnjenja. Sa Myonom možete sprovesti eksperimente u stvarnom vremenu kao što su biofeedback testovi, znajući da su signali dostupni samo 16 milisekundi nakon što su generisani. Pored toga, obzirom da je kašnjenje uvek konstantno, možete se vrlo lako uskladiti sa drugom opremo kao što je oprema za snimanje pokreta, ploče snage, ili drugi uređaji na kojima se istovremeno može meriti. MERI ČITAV DAN I do 10 sati neprekidnog merenja između svakog ponovnog punjenja, možete da izvadite myon 320 predajnik iz punjača ujutro i da ne brinete o bateriji dok se ne vratite kući uveče. Nema potrebe za gašenjem predajnika kad god ga ne koristite, i nikada neće otići u režim mirovanja primoravajući vas da ga ručno ponovo uključite. Štaviše, vreme punjenja je kratko. Stoga, ukoliko zaboravite da ga napunite, možete da postavite predajnike u punjač i samo za 10 minuta imaćete dovoljno snage za merenje u trajanju od oko 2 sata. To može izgledati gotovo beznačajno, ali pravi razliku između odrađenog merenja koje vam treba danas ili potrebe da se odgodi za drugi dan. POSTAVI I IDI Myon sistem je dizajniran na način da vam omogući da započnete sa merenjem što je brže moguće. Dok mnogi sistemi na tržištu zahtevaju od vas da pritiskate dugmiće, postavite ili konfigurišete adrese mreže pre početka merenja, sa myonom jednostavno postavljate male i lagane predajnike na pacijenta i započinjete odmah sa merenjem. Sve je automatizovano – predajnik počinje da šalje podatke čim se ukloni sa punjača, prijemna jedinica prikuplja signal i šalje ga u računar, računar prepoznaje myon sistem i prikazuje pravovremeni signal. Sve što treba da zapamtite jeste da uključite svoj računar! REZULTATI KOJI SU VAM POTREBNI, BRZO Myon je više od sirovog EMG merenja podataka. Predajnici podržavaju druge uređaje kao što su akcelometri, nožni prekidači i goniometri, i čitav sistem može jednostavno da se integriše sa 3D sistemima snimanja pokreta, pločama snage, podmetačima za nožni pritisak i mnogim drugim sistemima. Međutim, tu nije kraj. Korišćenjem posebno osmišljenih softverskih paketa proEMG i proActive, možete da snimate i vizualizujete podatke, sprovodite biofeedback eksperimente, procesujete signale, dodajete događaje, kalkulišete parametre, generišete izveštaje i eksportujete sirove ili obrađene podatke u druge aplikacije. Još boje, ovi softverski paketi su dizajnirani sa istim naglaskom na jednostavnost korišćenja kao i sam myon sistem. Da sažmemo, myon sistem vam omogućuje da pribavite rezultate koji su vam potrebni što je brže i lakše moguće, što vam ostavlja više vremena da se koncentrišete na rezultate. Više detalja na www.myon.ch. Preuzmite katalog

Myon 320 Read More »

Bicikl ergometri med

MEDICINA SPORTA Bicikl ergometri Excalibur Sport ergometar, Corival CPET ergometar, Corival Recumbent ergometar i  Corival Pediatric ergometar Bicikli ergometri predstavljaju realizaciju najnovijih zahteva na području moderne sportske medicine. Poseduju pojednostavljenu tastaturu sa 3 tastera, koja omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa. Moguće je podešavanje nivoa opterećenja, visine sedišta i nagiba ručki. MEDICINA SPORTA Visinomer Spirometar BIA analizatori sastava tela Tenziomiografija TMG Ergospirometrija Ergobicikl performans test Ergobicikl elektromagnetni Ergobicikli mehanički Trake za trčanje EMG mišića Monitor pritiska u opterećenju Excalibur Sport ergometar Karakteristike: Predstavlja realizaciju najnovijih zahteva na području moderne sportske medicine.  Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.  Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa.  Moguće podešavanje nivoa opterećenja (8 -2500W), visine sedišta i nagiba ručki. Sadrži programabilnu jedinicu s jednim LCD ekranom. Omogućena bežična komunikacija s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 160 kg. Težina: 91 kg; dimenzije: 125x60x107 cm. Preuzmite katalog   Corival CPET ergometar Karakteristike: Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg. Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 105x46x114 cm. Preuzmite katalog Corival Recumbent ergometar Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sjdišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 250 kg. Težina: 80 kg; maksimalne dimenzije: 177x76x112 cm. Preuzmite katalog Corival Pediatric ergometar  Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 95 kg. Težina: 33 kg; maksimalne dimenzije: 93x66x93 cm. Preuzmite katalog

Bicikl ergometri med Read More »

Bicikl ergometri pul

PULMOLOGIJA Bicikl ergometri Corival CPET ergometar, Corival Pediatric ergometar, Corival Recumbent ergometar   Bicikli ergometri imaju mogućnost  podešavanja nivoa opterećenja, moguća je nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska, zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa PULMOLOGIJA Respiratorna rehabilitacija Visinomer Spirometar Spirometar klinički Peak Flow metar Antibakterijski filteri NO analizator FENO Difuzija / Transfer faktor Impulsna oscilometrija Telesna pletizmografija Ergospirometrija Ergobicikli Trake za trčanje Komora za inhalaciju Corival CPET ergometar Karakteristike: Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg. Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 105x46x114 cm. Preuzmite katalog Corival Pediatric ergometar  Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 95 kg. Težina: 33 kg; maksimalne dimenzije: 93x66x93 cm. Preuzmite katalog Corival Recumbent ergometar Karakteristike: Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sjdišta i nagiba ručki. Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu. Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska. Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom. Maksimalna dopuštena težina pacijenta 250 kg. Težina: 80 kg; maksimalne dimenzije: 177x76x112 cm. Preuzmite katalog

Bicikl ergometri pul Read More »

Pokretne trake ergometri

REHABILITACIJA Pokretne trake ergometri Valiant II Rehab traka za trčanje Karakteristike: Ergometrijska pokretnat raka za  velika opterećenja. Moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sistema. Sadrži programibilnu kontrolnu jedinicu s ekranom osetljivim na dodir. Mogućnost podešavanja brzine (0.1 – 12 km/h) i nagiba pokretne trake (0–25%). Postepeno povećanje brzine i nagiba. Mogućnost programiranja za korisnički definisane testove. RS232 i USB priključci za povezivanje sa perifernim uređajima. Pokretna traka podnosi težinu do 225 kg. Težina: 149 kg; dimenzije: 215x80x130 cm    . Gazni deo 150×50 cm. REHABILITACIJA Vežbanje plućne funkcije Tenziomiografija Ergobicikli Trake za trčanje EMG mišića Preuzmite katalog

Pokretne trake ergometri Read More »