Adtec

Adtec SteriPlas tret

TRETIRANJE RANA I DIJABETESNOG STOPALA Adtec SteriPlas Kontrolisana neutralna plazma za uspešno tretiranje rana. Pozitivno utiče na zarastanje rana fizičkim uništenjem svih mikroorganizame, uključujućii gljivične, virusne, kvasne i bakterijske superinfekcije Gram-pozitivne i Gram-negativne.   TRETIRANJE RANA I DIJABETESNOG STOPALA Obloga za rane Reoxcare Obloga za rane Curea Vodootporna zaštita za rane i gips Terapija hladnom plazmom Šta je plazma? Adtec SteriPlas sonda kojom se sprovodi tretman sadrži patentiranu jonizacionu komoru kojom bombarduje argon gas sa elektronima koje emituje sa više toplih električnih vlakana. Dobijeni plazma joni ubrzavaju se unutar zatvorene električne mreže za generisanje širokog, jedinstvenog polja koje omogućava tretiranje većih površina. Za razliku od plazme na bazi vazduha koja varira u temperaturi, pritisku i lokaciji, neutralna Argon plazma je dosledan i kontrolisan energičan gas, sa predvidljivim aktivnim agensima i sastojcima koji uključuju reaktivni kiseonik i vrste azota, OH radikale, jone, elektrone, fotone i UV svetlo koji obezbeđuju reproduktiibilne terapijske efekte. Dokazana plazma. Razvijena u saradnji sa Max-Planck institutom u Nemačkoj, Adtec tehnologija Plazme je dokazana u kliničkim ispitivanjima sa preko 3.500 tretmana na pacijentima sa dijabetesnim stopalom, hroničnim i akutnim ranama. Efekat dvominutnog tretmana Adtec SteriPlas na mikroorganizme:   Klinički slučajevi: Herpes Zoster Hronična rana Teška hronična rana Infekcija Aktinična keratoza Ključne prednosti Adtec SteriPlas: Nema neželjenih efekata. Pokriva površinu od 12 cm2. Tretman traje 2 min. Potencijal za ubrzanje zarastanje rana. Efikasna protiv bakterija koje su razvile biofilm. Do 99.999999% smenjenje bakterijskog opterećenja nezavisno od tipa bakterije ili njene otpornosti na antibiotike. 1,2. 50 % efikanije od antibiotika. 63 % smanjuje površinu rane. 53,5% smanjuje dubinu rane. 3. 44,9% smanjuje nivo bola. 3. Troškovi lečenja su neuporedivo manji u poređenju sa dosadašnjim tehnikama tretiranja rana.  Reference: 1) Heinlin et al, JEADV 2010, 2) Isbary, BJD 2012 167, 404-110, 3) Jockenhöfer, EWMA 2018 Preuzmite katalog

Adtec SteriPlas tret Read More »

Adtec SteriPlas

DERMATOLOGIJA Adtec SteriPlas Kontrolisana neutralna plazma za uspešno tretiranje rana. Pozitivno utiče na zarastanje rana fizičkim uništenjem svih mikroorganizame, uključujućii gljivične, virusne, kvasne i bakterijske superinfekcije Gram-pozitivne i Gram-negativne.   DERMATOLOGIJA Terapija hladnom plazmom Šta je plazma? Adtec SteriPlas sonda kojom se sprovodi tretman sadrži patentiranu jonizacionu komoru kojom bombarduje argon gas sa elektronima koje emituje sa više toplih električnih vlakana. Dobijeni plazma joni ubrzavaju se unutar zatvorene električne mreže za generisanje širokog, jedinstvenog polja koje omogućava tretiranje većih površina. Za razliku od plazme na bazi vazduha koja varira u temperaturi, pritisku i lokaciji, neutralna Argon plazma je dosledan i kontrolisan energičan gas, sa predvidljivim aktivnim agensima i sastojcima koji uključuju reaktivni kiseonik i vrste azota, OH radikale, jone, elektrone, fotone i UV svetlo koji obezbeđuju reproduktiibilne terapijske efekte. Dokazana plazma. Razvijena u saradnji sa Max-Planck institutom u Nemačkoj, Adtec tehnologija Plazme je dokazana u kliničkim ispitivanjima sa preko 3.500 tretmana na pacijentima sa dijabetesnim stopalom, hroničnim i akutnim ranama. Efekat dvominutnog tretmana Adtec SteriPlas na mikroorganizme:   Klinički slučajevi: Herpes Zoster Hronična rana Teška hronična rana Infekcija Aktinična keratoza Ključne prednosti Adtec SteriPlas: Nema neželjenih efekata. Pokriva površinu od 12 cm2. Tretman traje 2 min. Potencijal za ubrzanje zarastanje rana. Efikasna protiv bakterija koje su razvile biofilm. Do 99.999999% smenjenje bakterijskog opterećenja nezavisno od tipa bakterije ili njene otpornosti na antibiotike. 1,2. 50 % efikanije od antibiotika. 63 % smanjuje površinu rane. 53,5% smanjuje dubinu rane. 3. 44,9% smanjuje nivo bola. 3. Troškovi lečenja su neuporedivo manji u poređenju sa dosadašnjim tehnikama tretiranja rana.  Reference: 1) Heinlin et al, JEADV 2010, 2) Isbary, BJD 2012 167, 404-110, 3) Jockenhöfer, EWMA 2018 Preuzmite katalog

Adtec SteriPlas Read More »