Spirometar klinički

PULMOLOGIJA

Micro 5000 i 6000 spirometri

Spirometrija je tehnika koja se koristi u dijagnostikovanju bolesti respiratornog sistema kao što su astma, hronični bronhitis, emfizem, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) ili nakon operativnih zahvata na plućima.

Micro 6000  klinički je spirometar, projektovan i proizveden u Belgiji. 
Tačan, izdržljiv, pouzdan i modularan za sva pumloška testiranja. 

Osnovni spirometrijski testovi: 

  – Spori vitalni kapacitet (SVC).
  – Forsirani vitalni kapacitet (FVC).
  – Maksimalna voljna ventilacija (MVV).
  – Maksimalna minutna ventilacija (MMV).
  – Reverzibilnost (pre/posle).

Micro 6000  klinički je spirometar, projektovan i proizveden u Belgiji. 
Tačan, izdržljiv, pouzdan i modularan za sva pumloška testiranja. 

Osnovni spirometrijski testovi: 

  – Spori vitalni kapacitet (SVC).
  – Forsirani vitalni kapacitet (FVC).
  – Maksimalna voljna ventilacija (MVV).
  – Maksimalna minutna ventilacija (MMV).
  – Reverzibilnost (pre/posle).

Micro 5000  klinički je spirometar, projektovan i proizveden u Belgiji. MGC diagnostics je modernizovao i prilagodio klinički spirometar Micro 5000 uslovima pandemije. Micro 5000 nudi rešenje za bezbedno izvođenje spirometrijskih testova u vreme pandemije, koristi potpuno nov senzor protoka koji se menja nakon svakog pacijenta. Nov senzor protoka sprečava unakrsno prenošenje infekcije, pacijent-spirometar-pacijent, što je veoma važno u uslovima pandemije. Senzor se menja veoma lako i jednostavno u par sekundi nakon svakog pacijenta, te se nakon upotrebe steriliše tako da antibakterijski/antivirusni filteri nisu potrebni. Prilikom instalacije spirometra isporučuju se 24 senzora protoka ili više na zahtev korisnika.

Osnovni spirometrijski testovi:   

  – Spori vitalni kapacitet (SVC).
  – Forsirani vitalni kapacitet (FVC).
  – Maksimalna voljna ventilacija (MVV).
  – Maksimalna minutna ventilacija (MMV).

  – Reverzibilnost (pre/posle). 

Opciono: 
  – PROVO4 sistemom za bronhoprovokaciju, softverki kontrolisan tačan i siguran.
  – RINT merenje otpora metodom prekida.
  – NEP negativni ekspiratorni pritisak.
  – MIP-MEP  maksimalni pritisak pri udisanju i izdisanju.
  – SNIP
  – P01