FeNo+

 

FeNO +, služi za merenje koncentracije azot-oksida (NO) u izdahnutom vazduhu. Analizator koristi  elektrohemijsku tehnologiju, koristi se za otkrivanje i upravljanje astmom.

Uređaj je predviđen za FeNO testiranje, merenje azot monokisida (NO) u izdahnutom vazduhu uobičajenim postupkom prema ATS/ERS smernicama.  FeNO+ kompaktan uređaj, idealan za manje klinike, zdravstvene centre i bolnice. 

 

 

Zahvaljujući FeNO + analizatoru možete :

  • lako i brzo dijagnostikovati alergijske bolesti disajnog sistema koje su uzrok astme,
  • koristiti neinvazivni rutinski pregledi bolesnika s astmom radi praćenja upale,
  • odrediti potrebu za protivupalnim lekovima (kortikosteroidima) i korigovati doze,
  • predvideti i sprečiti napade astme - intenziviranjem lečenja - jer povećanje koncentracije NO prethodi pogoršanju bolesti (i ako su vrednosti funkcije pluća [FEV1] još uvek ispravne kod klasične spirometrije),
  • razmisliti o smanjenju protivupalnog lečenja - uz dobru kliničku kontrolu bolesti kada su vrednosti NO niske. 

FeNO astma kontrola deca

Vrste merenja: 

Parametri:
Bronhialno merenje NO protok 50ml/s NO Vrednost NO u izdahnutom vazduhu ppb
Alveolno merenje protok 50,100,150 ml/s VE Protok izdahnutog vazduha u l/min
Opciono: nalazno merenje protok 350 ml/s VNO Odnos količine NO prema brzini protoka u izdahnutom vazduhu ml/min
Opciono: integrisan spirometar Pritisak Prosečni ekspiracijski pritisak (cm H2O)

 

 

Preuzmite katalog

Free Joomla! template by L.THEME