TMG-BCM

{loadposition tmg}  


TMG-BCM


TMG-BMC Ltd. je najsavremenija kompanija iz oblasti biomehanike i kineziologije koja pruža najbolja rešenja u fitnesu i rehabilitaciji za primenu i rad u sportu, medicini i istraživačkom radu.  Njihov naučni tim kontinuirano razvija visoko efikasne programe za optimizaciju procesa treninga i rehabilitacijskog procesa za vrhunske sportise kao i za potrebe opšte fizioterapije.

Kao rezultat stvaranja i razvijanja polja Tenziomiografije (TMG), TMG-BMC Ltd-ovi jedinstveni proizvodi i tehnike već su usvojene od velikog broja korisnika kao što su elitni fudbalski klubovi poput FK Barselona, pa sve do vodećih medicinskih i istraživačkih institucija.

TMG-BMC Ltd.  nudi savremenu tehnologiju za preciznu, neinvazivnu i ekonomičnu dijagnostiku i lečenje.

www.tensiomyography.net