Swelab

{loadposition swelab}  

 

Boule Diagnostics AB je osnovana 1992. godine akvizicijom kompanije Karo Bio Diagnostics AB. Istorija kompanije ustvari počinje davnih 1950-ih, kada je osnivač Swelab Instrument AB, Erik Öhlin, razvio prvi automatski brojač krvnih ćelija u Evropi. To je rani prethodnik današnjih instrumenata iz Boule-a. Osnivači Boule američke podružnice, Clinical Diagnostic Solutions Inc. (CDS) ima sličnu istoriju koju crpi iz Coulter Corporation koja je razvila prvi svetski brojač krvnih ćelija.