Senzor (PCO2/SpO2)

 


SenTec-ov digitalni sistem za transkutano praćenje (SDMS) omogućuje, u realnom vremenu, kontinuirano i neinvazivno (transkutano)

praćenje  ventilacije (tcPCO2) i zasićenosti kiseonikom (SpO2)  u praktično svakom kliničkom okruženju. 

 

SenTec-ova transkutana, precizna tcPCO2 i SpO2  tehnologija merenja:

 • Prevazilazi nedostatke konvencionalnog praćenja ventilacije.
 • Nedvosmisleno ukazuje na hipo- i hiperventilaciju, čak i u slučajevima terapije kiseonikom.
 • Kontinuirano prati tcPCO2 i SpO2.

 

 

 SDMS karakteristike:

 • Sveobuhvatan prikaz podataka sa trendovima.
 • Lako prenosiv.
 • Nadgradiv.
 • Višestruko povezivanje omogućeno.
 • Brza konfiguracija (do 4 profila).
 • V-Sign™ Senzor.
 • Jedan senzor transkutano meri tcPCO2 i SpO2.
 • Dizajniran za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijnata.
 • V-STATS™ / V-CareNeT™ Sistem.
 • Daljinsko praćenje i preuzimanje podataka o trendovima/Softver za analizu za SenTec DigitalneMonitore.

 alt

 

Preuzmite katalog