Senzor (PCO2/PO2/SpO2)


SenTec-ov digitalni sistem za transkutano praćenje omogućuje, u realnom vremenu, kontinuirano i neinvazivno
praćenje  tcPCO2/tcPO2 i SpO2 u praktično svakom kliničkom okruženju.  

 

SenTec-ova transkutana, precizna  tehnologija merenja:

 • Prevazilazi nedostatke konvencionalnog praćenja ventilacije.
 • Nedvosmisleno ukazuje na hipo- i hiperventilaciju, čak i u slučajevima terapije kiseonikom.
 • Kontinuirano prati tcPCO2tcPO2 SpO2.

 

 

 SDMS karakteristike:

 • Sveobuhvatan prikaz podataka sa trendovima.
 • Lako prenosiv.
 • Nadgradiv.
 • Višestruko povezivanje omogućeno.
 • Brza konfiguracija (do 4 profila).
 • V-Sign™ Senzor.
 • Jedan senzor transkutano meri tcPCO2/tcPO2 SpO2.
 • Dizajniran za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijnata.
 • V-STATS™ / V-CareNeT™ Sistem.
 • Daljinsko praćenje i preuzimanje podataka o trendovima/Softver za analizu za SenTec DigitalneMonitore.

 

 

 

Preuzmite katalog