alt

Ručni ergometri

 

Angio ručni ergometar fiksiran na zid


Ovaj ergometarki sistem je fiksiran na zid i ne može se pomerati.

alt

alt

Angio ručni ergometar sa šinom fiksiran na zid

Angio ergometar se nalazi na šini fiksiranoj na zid. Može se pomerati gore dole 70 cm

alt

alt

Angio ručni ergometar sa konstrukcijom

Angio sa konstrukcijom, može da se kreće gore i dole u opsegu od 140 cm . Lako se može prenositi iz jedne u drugu prostoriju.

alt

alt

Brachumera sport ručni ergometar

Moderan ručni ergometar,može se kontrolisati ručno ili preko spoljnih uređaja. Izuzetno je koristan kod profesionalnih sportista u sportovima kod kojih je akcenat na mišićima ruku i ramena.

altalt