Platinum Elite RTD frontview 450 450 325 c1

Plućna funkcija


Telesna pletizmografija Platinum 
Elite Serija

Platinum Elite telesna pletizmografija kombinuje moćan BreezeSuite kompjuterski program, naprednu digitalnu tehnologiju i MEDGRAPHICS-ov preVent senzor protoka kako bi omogućio jednostavno korišćenje i pouzdanost. Vrhunski dizajn Elite Pletismografa nudi komforno testiranje, lak pristup i fleksibilne opcije testiranja za sve pacijente, od dece do odraslih.


Karakteristike:

  • Spirometrija
  • TGV ( torokalna zapremina gasa )
  • Raw
  • Dlco
  • MIP/MEP
  • N2 washout
  • SBN2 

Platinum Elite RTD frontview 450 450 325 c1

 

alt


Inpulsna oscilometrija Resmon PRO FULL FOT


FOT inpulsna oscilometrija,  je neinvazivna metoda za merenje mehaničkih svojstava pluća i disajnih puteva oscilometrijskom metodom. Pogodan je za rad sa pacijentima starijim od 4 godine i sa veoma teškim pulmološkim pacijentima. Potrebna je minimalna saradnja pacijetna kao bi se utvrdilo stanje disajnih puteva i pluća.

Resmon Angle2 450 325 c1
alt
Ultima Series


Ultima Serija nudi maksimalnu prilagodljivost prilikom konfigurisanja.  Ima mogućnost testiranja plućne funkcije i analizu gasne razmene kako bi se zadovoljile sve vaše sadašnje i buduće potrebe prilikom postavljanja dijagnoze. Ultima koristi najnoviju tehnologiju i brze senzore za savršena merenja. Karakteristike i mogućnosti Ulitma serije zadovoljiće potrebe i najzahtjevnijih kliničara.

Ultima PFX

PFX sistem kombinuje testiranje plućne funkcije i analizu gasne razmene, odličan izbor.

PFX1

alt

 

CPFS/D Spirometar

Ako Vam je potreban mali, prenosni i pc bazirani  spirometarski sistem onda je CPFS/D pravi izbor.  

Izrađen i osmišljen da radi sa patentiranim preVent senzorom protoka u kombinaciji za BreezeSuite™ sistem obezbeđuje dijagnostičku spirometriju i kontrolu infekcije. 

 
alt