Platinum Elite Series

Preduzeće Borf osnovano  je 2002. godine i od samog početka za cilj ima da bude snažan i pouzdan partner. 

Takođe naš cilj je da se poboljša kvalitet života ljudi, omogućavajući im da rade više, bolje se osećaju i žive duže.

Ono čime se Borf posebno ističe jeste tehnološko liderstvo kompanija koje predstavlja.

Borf nudi potpuno nova rešenja u dijagnostici i lečenju, veoma pažljivo su odabrane kompanije sa kojima Borf sarađuje kako bi tržištima na kojima je prisutan mogao da ponudi visokokvalitetne proizvode.

Visokokvalitetna oprema zahteva visokokvalitetnu podršku krajnjim korisnicima kako bi se omogućila dugotrajna uspešna upotreba i iskorištavanje svih prednosti koje takva oprema nudi. 

Za svu opremu iz programa Borf-a obezbedili smo prodaju, instalaciju, podršku korisnicima, servis u garantnom i vangarantnog roka te potrošni materijal i rezervne delove. 

 

Na ovim stranicama moćete naći kratki pregled proizvođača koje BORF zastupa na području Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore