MoorVMS – PRES

  MoorVMS – PRES automatski sistem za kontinuirano praćenje krvnog pritiska. Za zahtevnija istaživanja i kliničku primenu postoji mogućnost povezivanja sa drugim Moor sistemima.
 


Moguća aplikacija:

  • Isistolnog pritiska na članku
  • Kritična ishemija ekstremiteta 
  • Okluzivna bolest perifernih arterija
  • Postokluziona reaktivna hiperemija
  • Posturalna vazokonstrikcija
  • Odgovor zida krvnog suda na prolazak pulsnog talasa
  • Kožni perfuzioni pritisak
  • Krvni pritisak u palcu

  alt