Medisoft

Kompanija Medisoft je osnovana 1977. od strane gospodiena Guy Martinot.
Početni zadaci kompanije bili su da prilagodi softverska rešenja dva velika proizvođača Gould i Morgan jezičkim potrebama belgijskog tržišta.
Prvi medicinski uređaj lansiran je na tržište 1981. godine i od tada Medisoft kontinuirano razvijaja nove proizvode kako bi zadovoljili potrebe korisnika


www.medisoft.be