alt

Manžetne

Već  preko 20 godina, SunTech Medical usmerava sve svoje napore u kontinuirano unapređenje tehnologija za merenje krvnog pritiska obzirom na izazove i kompleksnost koju donosi kliničko okruženje. Obzirom da su automatizovani merači postali standard u merenju krvnog pritiska, važno je ne zaboraviti da je manžetna za naduvavanje ustvari senzor. Imajući to u vidu, primenili smo svo znanje koje posedujemo kako bismo proizveli visoko kvalitetne, kliničke menžetne za naduvavanje dizajnirane za konzistentno i tačna merenja za najširi spektar klinčkih potreba i okruženja.

Sun Tech Medical-ova linija menžetni za naduvavanje uključuje:
 
  • Manžetna za naduvavanje za sve namene –  dugotrajna, izdržljiva, laka za održavanje, sužena na kraju za opštu kliničku upotrebu.
  • Manžetna za naduvavanje za jednokratnu upotrebu – meka, samo za jednog pacijenta, sužena na kraju, traka za jednokratnu upotrebu sa linijom za identifikacijsku oznaku pacijenta kako bi se smanjio rizik kontaminacije.
  • Eclipse – Manžetna za naduvavanje D-Ring – izdržljiva i snažna traka za naduvavanje specijalno izrađena za merenja u kućnim uslovima.
  • Orbit – Manžetna za naduvavanje – patentirana manžetna za merenje krvnog pritiska izrađena specijalno kako bi pacijentu pružila udobna merenje, a usklađena je sa proširenim aplikacijama za Ambulantno merenje krvnog pritiska.
  • Orbit K Manžetna za naduvavanje – patentirana manžetna za merenje krvnog pritiska izrađena da omogući ponovljivost i pouzdanost merenja krvnog pritiska tokom praćenja rada srca u stresu i raznih aplikacija za merenje pritiksa u stresu.

alt

 

Preuzmite katalog