HemoCue® Hb 201+ hemoglobinometar

30150hemocue

 

POC HemoCue Hb 201 hemoglobinometar je standard u brzom merenju hemoglobina.
Zdravstveni radnici širom sveta se oslanjaju na trenutne rezultate kako bi mogli da donesu ispravnu odluku baš tamo gde je bitno - na mestu uzimanja uzorka.

HemoCue Hb 201+ hemoglobinometar nudi: