Micro 5000 i 6000 spirometri


Spirometrija je tehnika koja se koristi u dijagnostikovanju bolesti respiratornog sistema kao što su astma, hronični bronhitis, emfizem, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) ili nakon operativnih zahvata na plućima.

spirometar micro 6000 pulmologija
Micro 6000  klinički je spirometar, projektovan i proizveden u Belgiji. 
Tačan, izdržljiv, pouzdan i modularan za sva pumloška testiranja. 

Osnovni spirometrijski testovi:
 

  - Spori vitalni kapacitet (SVC).
  - Forsirani vitalni kapacitet (FVC).
  - Maksimalna voljna ventilacija (MVV).
  - Maksimalna minutna ventilacija (MMV).
  - Reverzibilnost (pre/posle).


  
 

smart pft pulmosafe3 500x500Micro 5000  klinički je spirometar, projektovan i proizveden u Belgiji. MGC diagnostics je modernizovao i prilagodio klinički spirometar Micro 5000 uslovima pandemije. Micro 5000 nudi rešenje za bezbedno izvođenje spirometrijskih testova u vreme pandemije, koristi potpuno nov senzor protoka koji se menja nakon svakog pacijenta. Nov senzor protoka sprečava unakrsno prenošenje infekcije, pacijent-spirometar-pacijent, što je veoma važno u uslovima pandemije. Senzor se menja veoma lako i jednostavno u par sekundi nakon svakog pacijenta, te se nakon upotrebe steriliše tako da antibakterijski/antivirusni filteri nisu potrebni. Prilikom instalacije spirometra isporučuju se 24 senzora protoka ili više na zahtev korisnika.

Osnovni spirometrijski testovi:   

  - Spori vitalni kapacitet (SVC).
  - Forsirani vitalni kapacitet (FVC).
  - Maksimalna voljna ventilacija (MVV).
  - Maksimalna minutna ventilacija (MMV).

  - Reverzibilnost (pre/posle). 

Opciono: Micro 5000 spirometar senzor

  - PROVO4 sistemom za bronhoprovokaciju, softverki kontrolisan tačan i siguran.
  - RINT merenje otpora metodom prekida.
  - NEP negativni ekspiratorni pritisak.
  - MIP-MEP  maksimalni pritisak pri udisanju i izdisanju.
  - SNIP
  - P01

 Preuzmite katalog

Free Joomla! template by L.THEME