Micro 5000 i 6000 spirometri


Spirometrija je tehnika koji se koristi u dijagnostikovanju bolesti respiratornog sistema kao što su astma, hronični bronhitis, emfizem, hronična opstruktivna polest pluća (HOBP) ili nakon operativnih zahvata na plućima.

smart pft pulmosafe3 500x500Micro 6000/5000 klinički je spirometar, projektovan i proizveden u Belgiji. 
Tačan, izdržljiv, pouzdan i modularan za sva pumloška testiranja. 

Osnovni spirometrijski testovi:
    

  - Spori vitalni kapacitet (SVC).
  - Forsirani vitalni kapacitet (FVC).
  - Maksimalna voljna ventilacija (MVV).
  - Maksimalna minutna ventilacija (MMV).
  - Reverzibilnost (pre/posle).
  
 

Spirometar Micro 5000

 Opciono: 

  - PROVO4 sistemom za bronhoprovokaciju, softverki kontrolisan tačan i siguran.
  - RINT merenje otpora metodom prekida.
  - NEP negativni ekspiratorni pritisak.
  - MIP-MEP  maksimalni pritisak pri udisanju i izdisanju.
  - SNIP
  - P01

 Preuzmite katalog

Free Joomla! template by L.THEME