Ergospirometrija CPET


medisoft CPX borf
Medisoft CPX-PFC


Medisoft CPX-PFC multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje.

 Radna stanica poseduje dva monitora:

- praćenje gasne razmene,
- praćanje EKG-a.

Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om.
Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti.

 

Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja.
medisoft CPX borf grafmedisoft CPX borf graf 3

MGC Ultima Cardio2

 

Cardio2 (CPET) multifunkcionalna radna stanica za sveobuhvatno kardiopulmološko testiranje.

Radna stanica poseduje dva monitora:

  • praćenje gasne razmene
  • praćanje EKG-a.

Kompletna analiza gasne razmene dah po dah u stanju mirovanja ili u opterećenju sa integrisanim dvanaestokanalnim EKG-om.
Brzi senzori za merenje koncentracije O2 i CO2 imaju mogućnost analite svakog daha i brzu distribuciju izmerenih vrednosti.

 

Ovaj ergospirometarski sistem ima mogućnost povezivanja velikog broja perifernih uređaja.

C2

 

Preuzmite katalog

 

alt

alt

Free Joomla! template by L.THEME