SenTec monitor

 

SenTec-ov digitalni sistem za transkutano praćenje (SDMS) ima mogućnost da u realnom vremenu, kontinuirano i neinvazivno (transkutano) prati parcijalni pristisak ugljen dioksida (tcPCO2), parcijalni pristisak kiseonika (tcPO2) i pulsnu oksimetriju (SpO2) u praktično svakom kliničkom okruženju.

 

sentec kapnograf spo2 pco2 po2

 

Sen Tec-ova precizna tcPCO2, tcPO2 i SpO2 tehnologija merenja:

 • Prevazilazi nedostatke konvencionalnog praćenja ventilacije.
 • Nedvosmisleno ukazuje na hipo i hiperventilaciju, čak i u slučajevima terapije kiseonikom.
 • Kontinuirano prati tcPCO2, tcPO2 i SpO2.
 
sentec kapnograf spo2 pco2 po2 respirator

 

SDMS karakteristike:

 • Sveobuhvatan prikaz podataka sa trendovima
 • Lako i prenosiv
 • Nadgradiv
 • Omogućeno višestruko povezivanje
 • Brza konfiguracija (do 4 profila)
 • V-Sign™ Senzor
 • Senzor meri tcPCO2/SpO2 ili tcPCO2/tcPO2/SpO2
 • Dizajniran za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijnata
 • V-STATS™ / V-CareNeT™ Sistem
 • Daljinsko praćenje i preuzimanje podataka o trendovima / Softver za analizu za SenTec Digitalne Monito


 

Preuzmite katalog

Free Joomla! template by L.THEME