SenTec monitor

 

SenTec-ov digitalni sistem za transkutano praćenje (SDMS) ima mogućnost da u realnom vremenu, kontinuirano i neinvazivno (transkutano) prati parcijalni pristisak ugljen dioksida (tcPCO2), parcijalni pristisak kiseonika (tcPO2) i pulsnu oksimetriju (SpO2) u praktično svakom kliničkom okruženju.

 

sentec kapnograf spo2 pco2 po2

 

Sen Tec-ova precizna tcPCO2, tcPO2 i SpO2 tehnologija merenja:

  • Prevazilazi nedostatke konvencionalnog praćenja ventilacije.
  • Nedvosmisleno ukazuje na hipo i hiperventilaciju, čak i u slučajevima terapije kiseonikom.
  • Kontinuirano prati tcPCO2, tcPO2 i SpO2.
 
sentec kapnograf spo2 pco2 po2 respirator

 

SDMS karakteristike:

  • Sveobuhvatan prikaz podataka sa trendovima
  • Lako i prenosiv
  • Nadgradiv
  • Omogućeno višestruko povezivanje
  • Brza konfiguracija (do 4 profila)
  • V-Sign™ Senzor
  • Senzor meri tcPCO2/SpO2 ili tcPCO2/tcPO2/SpO2
  • Dizajniran za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijnata
  • V-STATS™ / V-CareNeT™ Sistem
  • Daljinsko praćenje i preuzimanje podataka o trendovima / Softver za analizu za SenTec Digitalne Monito


 

Preuzmite katalog

Free Joomla! template by L.THEME