Trauma grudnog koša

Grudna hirurgija trauma grudnog kosa
 
Prelomi rebara i prelomi grudne kosti su česte povrede u slučaju tupih trauma grudnog koša. Nastaju kao posledica dejstva spoljašnje sile na grudni koš odnosno u slučaju saobraćajnih nezgoda, padova sa veće visine, nezgoda na radu, nezgoda u domaćinstvu, tokom sportskih aktivnosti ili usled ciljanog fizičkog nasilja. Pacijenti obično pate od jakih bolova i zbog toga svesno izbegavaju duboko udisanje, kašalj i pokrete koji pojačavaju bol. 
Hirurška stabilizacija preloma rebara i grudne kosti može smanjiti bol i ima tendenciju da ubrza mobilizaciju pacijenata.
Stabilizacija preloma obično dovodi do brzog zarastanja rebara i grudne kosti bez komplikacija, pošto titanijumske klipsevi za rebra ili sternum fiksiraju fragmente preloma u njihovom anatomskom položaju i pomažu u značajnom smanjenju bola.

Različite vrste preloma rebara zahtevaju različite veličine 3D klipseva za rebra: 
  • 3D klips za rebra sa 6 segmenata: za prelome koji su pod pravim uglom u odnosu na uzdužnu osu rebra.
  • 3D klips za rebra sa 9 segmenata: za  zakošene prelome.
  • 3D klips za rebra sa 13 segmenata: za usitnjene prelome, spiralne prelome, veoma kose prelome.

OPREZ: Izbegavajte skraćivanje/sečenje 3D klipseva za rebra sa više segmenata jer se na taj način remeti stabilnost implanta.
Ako ne može da se izvede da se sa obe strane preloma nađe bar dva-tri segmenta implanta, tada se postavljaju implantski mostovi. To su situacije sa više sitnih preloma ili preloma kod kojih spajanje fragmenata kosti nije moguća zbog udaljenosti ili nedostajućih fragmenata.
 grudna hirurgija truma borf

Stabilizacija traume sternuma pomoću STRATOS sternum klipsa
Poprečni prelomi, kosi prelomi i više fragmentni prelomi tela grudne kosti zahtevaju upotrebu STRATOS sternum klipsa od 3 segmenta da bi se obezbedila sigurna stabilizacija. 
Titanijumski STRATOS sternum klipsevi od dva segmenta se preporučuju za zbrinjavanje, isključivo ako je došlo do preloma na spoju manubrijuma i tela grudne kosti.
 
Titanijumski STERNUM klips hvata grudnu kost tako što se njegovi segmenti pozicioniraju u međurebarne prostore. Centralna šipka u obliku romba, koja povezuje segmente klipsa jedan sa drugim, obezbeđuje podjednako prenošenje sile pritiska i zatezanja koje deluju na grudnu kost na sve segmente STERNUM klipsa. 
 

Free Joomla! template by L.THEME